Κατηγορία :Νόμοι Ρυθμίσεις

OAEE: Οδηγίες για χορήγηση σύνταξης σε οφειλέτες, με οφειλές άνω των 20.000 ευρώ

Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης με τις διατάξεις αρθρ. 29 ν. 4387/2016 σε ασφαλισμένους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών δίνει η παρακάτω εγκύκλιος του…
OAEE: Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή  συνταξιούχου

Με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ καθορίζονται οι διαδικασίες καθώς και οι δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου  του οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων και…
Δικαιολογητικά εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε αρ.23/20.9.2016 Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 37/2010 της Διοίκησης δικαιολογητικών εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών.
Στα 5.860.80 ευρώ το μηνίαιο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από 1/1/2017

Με εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας καθορίζεται το ανώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών στο νέο ασφαλιστικό φορέα που δημιουργείται από την 1/1/2017, σύμφωνα με τον…
Πως γίνεται  η εξαίρεση της ασφάλισης του ΟΑΕΕ, λόγω προσωρινής ακινησίας Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και Επιβατικού…
Πως θα εκδίδονται οι προσωρινές συντάξεις από τον ΟΑΕΕ, όταν δεν υπάρχουν οφειλές

Μόνο οι ασφαλισμένοι που ΟΑΕΕ που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να δικαιούνται προσωρινή σύνταξη (γήρατος – αναπηρίας – θανάτου), σύμφωνα με εγκύκλιο του…
Οδηγίες από τον ΟΑΕΕ για όσους δικαιούνται συνταξιοδότηση

Εγκύκλιος με την οποία δίνονται νέες οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ εξέδωσε ο Οργανισμός και παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα .