Κατηγορία :Τεχνολογία & Internet

HackInnow: Διαγωνισμός ανοικτής καινοτομίας στον τομέα της Ασφάλισης

Με στόχο τη δημιουργία νέων τεχνολογιών, εφαρμογών, πλατφορμών και διαδικασιών που θα επιτρέψουν την αναβάθμιση των εργαλείων και μεθόδων που εφαρμόζονται σήμερα στην ιδιωτική…
ΙοΤ νέες ευκαιρίες & νέες ευθύνες των εταιριών που τα χρησιμοποιούν

Σήμερα οι νέες τεχνολογίες και η δυνατότητα σύνδεσης που προσφέρουν σε κάθε είδος συσκευής με το διαδίκτυο έχει αλλάξει ριζικά τις συνήθειες των καταναλωτών…
Έρευνα ΙDC & SAP: Μόνο μία στις τέσσερις τράπεζες στην περιοχή ΕΜΕΑ εφαρμόζει  μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική

Έρευνα της SAP αποκαλύπτει ότι μόνο μία στις τέσσερις τράπεζες (24%) στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί μια…