Άδεια χρήσης ιατρικού φακέλου σε τρίτο για αντίκρουση αγωγής αποζημίωσης για αστική ευθύνη

Με την υπ’ αριθμ. 37/2017 απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενέκρινε αίτημα για τη χορήγηση αντιγράφου ιατρικού φακέλου (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) σε τρίτο για δικαστική χρήση.

Η υπόθεση αφορά σε αίτημα του Α, ιατρού-χειρουργού θώρακος, προς Διαγωνστικό Θεραπευτικό Κέντρο σχετικά με τη χορήγηση εγγράφων και στοιχείων από τον ιατρικό φάκελο τoυ Β, τον οποίο και εγχείρησε, προκειμένου να αντικρούσει την ασκηθείσα εναντίον του αγωγή αποζηµιώσεως.

Με την αγωγή του ο Β ζητεί αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την αδικοπραξία που τέλεσε σε βάρος του ο Α, ως θεράπων ιατρός, συνισταµένη στην διάπραξη ιατρικού σφάλµατος κατά την διενέργεια στο ως άνω νοσηλευτικό ίδρυµα χειρουργικής επεµβάσεως και την πρόκληση σ’ αυτόν σωµατικής βλάβης.

Ο Α προσεπικάλεσε στη συγκεκριµένη δίκη την ασφαλιστική του εταιρία «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», στο δικόγραφο, δε, της προσεπικλήσεως σώρευσε και παρεµπίπτουσα αγωγή αποζηµιώσεως κατά της ίδιας.

Ο ιατρός έχει συνάψει µε την ανωτέρω ασφαλιστική εταιρία σύµβαση ασφαλίσεως της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων, δυνάµει της οποίας η προσεπικαλούµενη ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να καλύπτει την αστική ευθύνη του έναντι τρίτων για απαιτήσεις αυτών από σωµατικές βλάβες που θα υποστούν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου προκληθείσες από οποιαδήποτε αµέλεια, σφάλµα ή παράλειψη του ιατρού που συνδέεται άµεσα µε την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Με την απόφασή της η Αρχή παρέχει άδεια στο ∆ιαγνωστικό Θεραπευτικό Κέντρο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον αιτούντα ιατρό-χειρουργό θώρακος, Α, αντίγραφο του ιατρικού φακέλου του νοσηλευθέντος Β, προκειµένου να το χρησιµοποιήσει στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς, αφού προηγουµένως το Χ ενηµερώσει τον Β κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 για τη γνωστοποίηση ευαίσθητων προσωπικών του δεδοµένων σε τρίτο.
Πηγή : lawspot.grΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *