Άρειος Πάγος:Δεν δικαιούται αποζημίωση ψυχικής οδύνης συγγενών ο ιδιοκτήτης -λήπτης της ασφάλισης του ζημιογόνου ΙΧ

Ψυχική Οδύνη Συγγενών της Θανούσας επιβαίνουσας Συζύγου και Μητέρας Απορριπτέα ως προς τον Ιδιοκτήτη – Λήπτη της Ασφάλισης για τον Θάνατο της συνεπιβαίνουσας μητέρας του .Δεν θεωρείται τρίτος (άρθρ. 7 Ν.489/1976) (1)   

Επί θανατώσεως συνεπιβάτη τα κατά νόμο αποτελούντα μέλη της οικογενείας του πρόσωπα κατά την έννοια της ΑΚ 932 δικαιούνται να αξιώσουν χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης από τον ασφαλιστή υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 7 του Ν. 489/1976.

Επομένως στο ένδικο ατύχημα, κατά το οποίο θανατώθηκε η μητέρα του αναιρεσιβλήτου, ιδιοκτήτου και καταρτίσαντος με την αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρία την ένδικη σύμβαση ασφαλίσεως, του ζημιογόνου αυτοκινήτου, δεν δικαιούται να αξιώσει την χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης από την αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρία, καίτοι ανήκε στην οικογένεια της θανατωθείσας μητέρας του. Δεκτός ως βάσιμος από εκ του αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Ψυχική Οδύνη Συγγενών υπαιτίου οδηγού

Βασική προυπόθεση για τη θεμελίωση από την οικογένεια του θύματος αξιώσεως χρηματικής ικανοποιήσεώς της λόγω ψυχικής οδύνης είναι η έναντι του τελευταίου (θύματος) τέλεση αδικοπραξίας. Επομένως, η οικογένεια του θύματος, μπορεί να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης εφόσον, πληρούται το πραγματικό μιας αδικοπραξίας εις βάρος του θύματος από πρόσωπο του οποίου, έχει ασφαλισθεί η έναντι τρίτων αστική ευθύνη του. Συνεπώς, εάν το τελευταίο αυτό πρόσωπο είναι το ίδιο το θύμα και η θανάτωσή του οφείλεται αποκλειστικώς σε δική του υπαιτιότητα, δεν πληρούται το πραγματικό της αδικοπραξίας σε βάρος του, με αποτέλεσμα να μην ιδρύεται δικαίωμα αποζημιώσεως και εντεύθεν υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας για την κάλυψη αυτής.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 489/1976, ο οδηγός του ασφαλισμένου ζημιογόνου αυτοκινήτου, κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με την σύμβαση ασφαλίσεως, όπως και εκείνος που έχει καταρτίσει με τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση, δεν θεωρούνται τρίτοι, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ίδιου νόμου, ώστε και αυτών να καλύπτεται με την ίδια σύμβαση η ζημία τους. Έτσι, δεν υπάρχει υποχρέωση της ασφαλίζουσας το αυτοκίνητο εταιρείας για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση των συγγενών τους. Οι συγγενείς αυτών θεωρούνται μεν “τρίτοι”, με αποτέλεσμα να έχουν ευθεία αξίωση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά για την ζημία που οι ίδιοι (οι συγγενείς) έχουν υποστεί και μόνο σε περίπτωση θανατώσεως των ιδίων, συνεπεία του αυτοκινητικού ατυχήματος, δικαιούται η οικογένειά τους, να αξιώσει από την ασφαλιστική εταιρεία χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Μον.Πρ.Πατρ. 771/2013, ΕΣυγκΔ 2014/402, Μον.Πρ.Θεσ.22529/2004, ΣΕΣυγΔ 2005/335

Τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, του οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου το οποίο φέρει σε περίπτωση ατυχήματος την αστική ευθύνη, δεν μπορούν να αποκλειστούν λόγω του δεσμού της συγγενείας από το δικαίωμα ασφάλισης για σωματικές βλάβες του. Αυτό ορίζεται με την διάταξη του άρθρ. 4 π.δ. 264/91 που τροποποίησε το άρθρ. 7 Ν. 489/76, κατά συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 84/5/GEG της 30-12-1983 σχετική οδηγία της ΕΟΚ. Ενόψει των ανωτέρω και οι συγγενείς του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου είναι τρίτοι και ως τέτοιοι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 489/76 σε περίπτωση θανάτωσης ή σωματικής βλάβης αυτών, η ασφαλιστική κάλυψη τούτων περιλαμβάνει και την χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνης. Εφ.Αθ.4998/2006, ΕΣυγκΔ 2008/453.

Βλ. Σχετικώς και Άρθρο Γεωργίου Αμπατζή «Η υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης του παθόντος σε τροχαίο ατύχημα – Οι προστατευτικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και η απαξίωσή τους από την Ελληνική έννομη τάξη. Η Εξαίρεση από την ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 7 του Ν. 489/76 (Οδηγός-Κύριος-Κάτοχος-Ασφαλισμένος κλπ του ζημιογόνου αυτοκινήτου), ΕΣυγκΔ 2018/5.

Η παραπάνω απόφαση Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Ιανουάριος 2019. Δείτε περισσότερα εδώΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *