Άρειος Πάγος : Δικαιούται αποζημίωση ηθικής βλάβης τραυματίας τροχαίου που βρίσκεται σε άγρυπνο κώμα (Φυτό)

Απορριπτική ήταν από τον Άρειο Πάγο αναίρεση σε δικαστική απόφαση που επιδίκασε αποζημίωση ηθικής βλάβης σε θύμα τροχαίου που είναι σε άγρυπνο κώμα (φυτό)
Στη συγκεκριμένη απόφαση στον δικαιούχο τραυματία είχε καταλογιστεί συνυπαιτιότητα 30% επειδή δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων

Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης Εφετειακής απόφασης που επιδίκασε στον αναιρεσείοντα το ποσό των 90.000 ευρώ για ηθική του βλάβη, ο οποίος κατά τις αναιρετικά ανέλεγκτες παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης, βρίσκεται σε αφασία (άγρυπνο κώμα). Κρίνοντας έτσι το Εφετείο δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, ούτε υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, δεδομένου ότι το ποσό αυτό, κατά την κοινή πείρα, τη δικαστηριακή πρακτική και τη συνείδηση για το δίκαιο, δεν υπολείπεται, και μάλιστα καταφανώς, εκείνων που συνήθως επιδικάζονται σε παρόμοιες περιπτώσεις χρηματικής ικανοποίησης, λαμβανομένου υπόψη ότι με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση καταλογίστηκε στον αναιρεσείοντα συντρέχον πταίσμα για τον τραυματισμό του σε ποσοστό 30%, επειδή δεν είχε προσδεθεί με ζώνη ασφαλείας.

Σχόλια – Παρατηρήσεις
Ηθική Βλάβη σε άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση άγρυπνου κώματος – Φυτό

Δικαιούχος χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης είναι και το άτομο που δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον του, ευρισκόμενο σε κατάσταση άγρυπνου κώματος, χαρακτηριζόμενο ως “φυτό”. Δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο το άτομο αυτό (παθών – ζημιωθείς) είναι υποκειμενικά σε θέση να αισθανθεί ψυχικό πόνο ή συγκίνηση από την προσβολή. Σε κάθε περίπτωση τα άτομα αυτά, υφίστανται βλάβη στην προσωπικότητά τους.
Για την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί η αντικειμενική αντίληψη της εν λόγω χρηματικής ικανοποίησης, ανεξάρτητα από υποκειμενικά στοιχεία και χωρίς διείσδυση του δικαστή στον ψυχικό κόσμο του παθόντος, προκειμένου να κρίνει αν αυτός αισθάνθηκε, πράγματι, πόνο, λύπη κ.λπ. Αν ο δικαιούχος – παθών έχει υποβληθεί σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης, αντί γι’ αυτόν ενεργεί και διεξάγει τη δίκη ο νόμιμος αντιπρόσωπός του – δικαστικός συμπαραστάτης.
Η επιδίκαση από το Εφετείο ποσού 90.000 ευρώ, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, στον αναιρεσίβλητο – παθόντα, που βρίσκεται σε αφασία (άγρυπνο κώμα) και δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον, κρίθηκε ότι δεν παραβιάζει ευθέως, με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ. ΑΠ 1059/2017, ΕΣυγκΔ 2017/298.
Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας 250.000 ευρώ εξ ΑΚ 931 πλέον Ηθικής Βλάβης 250.000 ευρώ στη ευρισκόμενη σε άγρυπνο κώμα και κατά διαλείμματα με στοιχειώδη επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον Μον.Πρωτ.Πειρ. 3483/2004 ΤΝΠ ΕΣυγκΔ «Ο ΣΟΛΩΝ».
Ηθική Βλάβη 75.000 ευρώ στον θανατωθέντα ήδη παθόντα, ο οποίος εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του είχε παραμείνει επί διετία σε άγρυπνο κώμα. Εφ.Λαρ.919/2005, ΤΝΠ ΕΣυγκΔ «Ο ΣΟΛΩΝ».
Δείτε περισσότερα για την απόφαση στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

Ακολουθήστε μας στο Google NewsΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *