Έκθεση κινδύνου από την EIOPA και άλλες εποπτικές αρχές που αφορά και τους ασφαλιστές

Οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές-ΕΕΑ- (EBA, EIOPA και ESMA – ESAs)  δημοσίευσαν τη Δευτέρα κοινή  έκθεση κινδύνου για το φθινόπωρο του 2022. 

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών, ο υψηλός πληθωρισμός και οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας έχουν αυξήσει τις ευπάθειες σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς. Οι ΕΕΑ συμβουλεύουν τις εθνικές εποπτικές αρχές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στην αγορά να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές προκλήσεις.

Μπες στο κανάλι μας στο youtube για μια νέα εμπειρία στην ασφαλιστική ενημέρωση

Η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη μετά την πανδημία έχει μειωθεί ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι διαταραχές στο εμπόριο προκάλεσαν ταχεία επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών.Ετσι επεκτείνει τις προϋπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις αυξάνοντας έντονα τις τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων, επιδεινώνει τις ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση και αποδυναμώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Ο κίνδυνος συνεχόμενων πληθωριστικών πιέσεων και στασιμότητας έχει αυξηθεί.

Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών, έχουν επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η αστάθεια της χρηματοπιστωτικής αγοράς έχει αυξηθεί σε γενικές γραμμές λόγω των υψηλών αβεβαιοτήτων. 

Μετά από μια μακρά περίοδο χαμηλών επιτοκίων, οι κεντρικές τράπεζες αυστηροποιούν τη νομισματική πολιτική. Ο συνδυασμός υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης και χαμηλότερου οικονομικού προϊόντος μπορεί να ασκήσει πίεση στην αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ενώ επηρεάζει αρνητικά την πιστωτική ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Η μείωση των πραγματικών αποδόσεων μέσω υψηλότερου πληθωρισμού θα μπορούσε να οδηγήσει τους επενδυτές σε υψηλότερη ανάληψη κινδύνων σε μια εποχή που οι αυξήσεις των επιτοκίων δρομολογούν μια εκτεταμένη επανεξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένες επιχειρησιακές προκλήσεις που σχετίζονται με αυξημένους κινδύνους στον κυβερνοχώρο και την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν μέχρι σήμερα ανθεκτικό παρά την αυξανόμενη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα.

Υπό το φως των ανωτέρω κινδύνων και τρωτών σημείων, η Μικτή Επιτροπή των ΕΕΑ συμβουλεύει τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στην αγορά να λάβουν τις ακόλουθες πολιτικές ενέργειες:

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι προετοιμασμένα για επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που επωφελήθηκαν από προσωρινά μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία και εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε ένα επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον, στον πληθωρισμό επίσης όσον αφορά τις υψηλές τιμές ενέργειας και εμπορευμάτων.

Ο αντίκτυπος των περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων και των πιθανών ξαφνικών αυξήσεων των ασφαλίστρων κινδύνου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες στην αγορά γενικά θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις των κινδύνων πληθωρισμού.

Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τους κινδύνους για τους ιδιώτες επενδυτές, ιδίως όσον αφορά προϊόντα στα οποία οι καταναλωτές ενδέχεται να μην συνειδητοποιούν πλήρως την έκταση των κινδύνων που εμπεριέχονται, όπως τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να διαχειρίζονται προσεκτικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο για την αντιμετώπιση των απειλών για την ασφάλεια των πληροφοριών και την επιχειρηματική συνέχεια.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *