Έρευνα της 4Life Direct αποκαλύπτει πως προτεραιότητα στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων, αποτελεί η εξασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών

Έρευνα της 4Life Direct αποκαλύπτει πως προτεραιότητα στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων, αποτελεί η εξασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών

Νέο εύρημα από την έρευνα της 4Life Direct που πραγματοποίησε ηKANTAR TNS, αποκαλύπτει την έντονη αναζήτηση της ελληνικής οικογένειας, για τρόπους που θα εξασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους. Πολλοί επίσης αισθάνονται ότι η τωρινή οικονομική κατάσταση μειώνει δραστικά τις επιλογές τους.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα αν θα αγόραζαν ένα ασφαλιστικό προϊόν ζωής, που είχε ικανοποιητικό για αυτούς κόστος, το 52% απάντησε πως πιθανόν ή σίγουρα θα το αγόραζε, κυρίως για την εξασφάλιση των παιδιών. Επιπρόσθετα το 77% δηλώνει πως βρίσκει εξαιρετική την ιδέα το ασφαλιστικό προϊόν να προσφέρει οφέλη και παροχές προς τα παιδιά. Σημαντικό είναι επίσης πως η υποστήριξη των παιδιών της οικογένειας, φαίνεται να είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο κάποιος θα προχωρούσε σε ασφάλιση ζωής. Άλλες παροχές όπως κάλυψη του φόρου κληρονομιάς, έξοδα κηδείας ή άλλων οικογενειακών υποχρεώσεων, συγκεντρώνουν επίσης σημαντικά ποσοστά.

Επιπλέον, συγκεκριμένα προνόμια σε προγράμματα ζωής, όπως εντολή αποζημίωσης σε 24 ώρες, σταθερά ασφάλιστρα και αυξημένο όριο ηλικίας εισόδου, είναι χαρακτηριστικά που το 93% των ερωτηθέντων βρίσκει σημαντικά, ειδικά όταν αφορούν την εξασφάλιση των παιδιών.

Η 4Life Direct και το προϊόν «Εξασφάλιση Οικογένειας», που παρέχεται από τη Red Sands Life Assurance Company, περιλαμβάνει στις παροχές του όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καθώς και άλλες παροχές και διευκολύνσεις. Γνωρίζοντας πως η οικογένεια είναι η πολυτιμότερη αξία για την ελληνική κοινωνία, η εταιρεία αποζημιώνει μέσα σε 24 ώρες, με ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε ανάγκη που θα προκύψει, όπως φόρος κληρονομιάς, εξυπηρέτηση δανείου, εκπαίδευση ή και καθημερινά έξοδα.

Η ασφάλιση γίνεται μέσω τηλεφώνου, χωρίς ιατρικές εξετάσεις με την υποβολή της αίτησης και αφορά όλους τους κατοίκους Ελλάδας ηλικίας 18-85 ετών. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Εξασφάλιση Οικογένειας», είναι διαθέσιμες στο www.4lifedirect.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους τηλεφωνικά στο 211-2340777 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *