Έρευνα της 4Life Direct για το φόρο κληρονομιάς

Έρευνα της 4Life Direct για το φόρο κληρονομιάς

Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί πως θα είναι «όχι πολύ εύκολο» ή «καθόλου εύκολο» να καλύψει το κόστος του φόρου κληρονομιάς

Η 4Life Direct, μέλος του Ομίλου 4Life International, πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνα σχετικά με το πώς η ελληνική οικογένεια οργανώνει τη μεταφορά και συνέχιση της περιουσίας της στα υπόλοιπα μέλη και κυρίως τις δυσκολίες που προκύπτουν. Την έρευνα για λογαριασμό της 4Life Direct ανέλαβε η KANTAR TNS.
Στην ερώτηση, πόσο εύκολο πιστεύετε ότι θα είναι για την οικογένειά σας να καλύψει το κόστος του φόρου κληρονομιάς, το 74% δηλώνει πως θα είναι «όχι πολύ εύκολο» ή «καθόλου εύκολο» να καλύψει το κόστος, ενώ μόλις το 10% θεωρεί πως θα είναι «πολύ εύκολο». Την ίδια στιγμή το 42% γνωρίζει το κόστος του φόρου κληρονομιάς, ποσοστό που φθάνει το 49,3% στις ηλικίες άνω των 55 ετών.
Βάσει της πρόβλεψης της νομοθεσίας περί φορολογίας κληρονομιών, όπως ήδη εφαρμόζεται, το αφορολόγητο ποσό στην Α’ κατηγορία αυξήθηκε στις 150.000 ευρώ (αντί των μέχρι πρότινος €95.000), ενώ το υπολειπόμενο ποσό (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και προσωπικών περιουσιακών στοιχείων) φορολογείται βάσει μιας προοδευτικής φορολογικής κλίμακας από 1% έως 10%).
Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,6% το 2018, κυρίως λόγω της ραγδαίας αύξησης του τουρισμού. Και μετά από επτά χρόνια συνεχούς πτώσης στις τιμές των κατοικιών, οι συνθήκες αρχίζουν να αλλάζουν. Στις αστικές περιοχές της Ελλάδας οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 2,2% το 2016, που αποτελεί τη χαμηλότερη ετήσια πτώση από το 2009, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ενώ αυτή η αλλαγή στην οικονομία είναι σπουδαίας σημασίας για τη χώρα, οι αυξανόμενες τιμές στις κατοικίες σηματοδοτούν δυσκολίες για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το πατρικό τους σπίτι στην κατοχή της οικογένειας, καθώς οι δικαιούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στο φόρο κληρονομιάς. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν.
Τα προγράμματα ασφάλειας ζωής και τα προγράμματα αποταμίευσης αποτελούν δύο τέτοιες λύσεις.
Από την έρευνα που διεξήγαγε η 4Life Direct, προκύπτει πως μόλις το 26% των ερωτηθέντων διαθέτει πρόγραμμα ασφάλειας ζωής, το 41,3% ασφάλεια υγείας και το 16,7% ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *