Έρχονται αλλαγές στα επιδόματα ασθενείας και άλλες παροχές από τον e-ΕΦΚΑ

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Ασθενείας και Λοιπών Παροχών του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ο ασφαλιστικός οργανισμός η οποία αναμένεται να εκδώσει πόρισμα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2021.

Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται μεταξύ άλλων: 

Η Ομάδα Εργασίας φέρει την ευθύνη παράδοσης ενός πλήρους και τεκμηριωμένου πορίσματος στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Π. Τσακλόγλου, μέχρι τις 26/02/2021. Το πόρισμα θα επικεντρώνεται στις παροχές σε χρήμα, ήτοι:

 1. Επίδομα ασθένειας.
 2. Επίδομα εργατικού ατυχήματος.
 3. Επίδομα μητρότητας.
 4. Έξοδα κηδείας.
 5. Παροχές κατασκηνώσεων.
 6. Λοιπές παροχές.

Όλα τα ανωτέρω πεδία οφείλουν να προσεγγισθούν ως προς:

 1. Τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές σε χρήμα.
 2. Την έκταση κάλυψης.
 3. Το ύψος των παροχών.
 4. Το εύρος των δικαιούχων.
 5. Τη διαδικασία χορήγησης των παροχών.
 6. Κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.

Το πόρισμα θα πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην κατάρτιση του Ενιαίου Κανονισμού Ασθενείας και Λοιπών Παροχών του e-ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτου οφείλει να εξετάσει διεξοδικά την υφιστάμενη κατάσταση ανά ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί παλαιότερο πόρισμα Ομάδας Εργασίας που είχε συγκροτηθεί με την υπό στοιχεία 38125/Δ9.11605/16-08-2017 (ΑΔΑ:Ω5ΤΒ465Θ1Ω-597) απόφαση και είχε παραδοθεί τον Ιούλιο 2019. Επιπρόσθετα, η ανάλυση και οι προτάσεις του κειμένου πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από την παράθεση ποσοτικών στοιχείων, με γνώμονα την οικονομική τεκμηρίωση των προτάσεων της ομάδας στη βάση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *