«Αγνοούνται» 90.000 συνταξιούχοι του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ


Τα τελικά αποτελέσματα της φυσικής καταγραφής των συνταξιούχων που διενεργήθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ολοκληρώθηκε η φυσική καταγραφή των δικαιούχων κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ, κύριας σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ, καθώς και κύριας σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ, που διεξήχθη από 1/7/2012 έως 28/09/2012 και παρατάθηκε έως 05/10/2012.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της φυσικής καταγραφής, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και μέσω των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
Απεγράφησαν,
• 972.866 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
• 627.263 δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ
• 2.361 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ
• 50.601 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ
Δεν απεγράφησαν,
• 52.189 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
• 33.960 δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ
• 222 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ
• 4.753 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα να καταγραφούν και να λάβουν τις συντάξεις τους δικαιούχοι που δεν προσήλθαν, γνωστοποιεί τα παρακάτω:
• Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 σταμάτησε οριστικά η φυσική καταγραφή μέσω Τραπεζών.
• Από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 σταματά και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η φυσική καταγραφή η οποία θα επαναλειτουργήσει από 22 Οκτωβρίου 2012.
• Από 22 Οκτωβρίου 2012 οι δικαιούχοι σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ και του ΤΑΠΙΛΤ θα καταγράφονται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας και θα παραλαμβάνουν ειδική Εντολή Πληρωμής της σύνταξής τους, η οποία θα εξοφλείται στα ταμεία των υποκαταστημάτων.
• Από 26 Οκτωβρίου 2012 οι δικαιούχοι σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ θα καταγράφονται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας και θα παραλαμβάνουν ειδική Εντολή Πληρωμής της σύνταξής τους, η οποία θα εξοφλείται στα ταμεία των υποκαταστημάτων.
Επισημαίνεται ότι:
Όσοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ και του ΤΑΠΙΛΤ προσήλθαν για φυσική καταγραφή στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2012 θα πληρωθούν τη σύνταξή τους στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας τους στις 22 Οκτωβρίου 2012.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *