Αγροτική Ασφαλιστική: Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και στις ασφαλίσεις Πυρός


Η «Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε.» υλοποιώντας τη διαρκή δέσμευσή της για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της με σκοπό την αύξηση ικανοποίησης των πελατών της, εξασφάλισε στις 16 Νοεμβρίου του 2012, την πιστοποίηση με βάση το Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και στις ασφαλίσεις του Κλάδου Πυρός, ενός από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της Εταιρείας.

Φορέας πιστοποίησης είναι η διάδοχος του ΕΛ.Ο.Τ., εταιρεία «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.». Η επιτυχής αξιολόγηση και πιστοποίηση, ήταν το επιστέγασμα πολύμηνου σχεδιασμού και πιστής εφαρμογής των υψηλών απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 στην καθημερινή λειτουργία της Διεύθυνσης Κλάδου Πυρός, υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και με την πολύτιμη βοήθεια των εξειδικευμένων συμβούλων της «Q-PLAN A.E.».

Στα πλαίσια της πρόσφατης επιθεώρησης, επιβεβαιώθηκε η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και στις υπόλοιπες πιστοποιημένες μονάδες της Αγροτικής Ασφαλιστικής Α.Ε.: Αγροτικών Ασφαλίσεων, Ασφαλίσεων Πληρωμάτων Πλοίων, Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Ατυχημάτων, Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας και της Εκπαίδευσης του Προσωπικού και των Δικτύων Πωλήσεων.

Για τη στήριξη της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, η Διοίκηση της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την αξία και τη σημασία των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει αναπτύξει την απαιτούμενη υποδομή ώστε, σε συνδυασμό με το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και τις συνεργασίες πωλήσεων, να ανταποκρίνεται κάθε φορά με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *