Αιτήσεις για νέες εταιρίες στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

Την συμμετοχή τους στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ) μπορούν να δηλώσουν μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου Ασφαλιστικές Εταιρίες που θέλουν να προσχωρήσουν για πρώτη φορά στο σύστημα .
Παράλληλα οι εταιρίες που είναι ήδη στο σύστημα μπορούν μέχρι της 31η Οκτωβρίου 2013, να κάνουν Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής στην διαχειριστική επιτροπή της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών
Υπενθυμίζεται ότι ο ι εταιρίες που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού στην ασφάλιση αυτοκινήτου είναι:
1 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
2 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
3 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
5 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α
6 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
7 INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
8 GENERALI HELLAS A.A.E.
9 ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.
10 ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
11 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
12 PRIME INSURANCE LTD
13 AIG EUROPE LIMITED
14Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
15 ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
17 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
18 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
19 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
22 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
23 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
24 EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
25 ERGO Α.Α.Ε. Ζ.
26 PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ )Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *