Ακίνητα των Ασπίς Πρόνοια και C.V που βγαίνουν στο σφυρί

Η εκκαθάριση των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value προχωρά στην πώληση των παρακάτω ακινήτων :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ «COMMERCIAL VALUE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094059010 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 305101000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 176/2/25.2.2010 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 1468/26.2.2010) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/1/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της Ελλάδος, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τραπέζης της Ελλάδος (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

Α) Ακίνητο με αριθμό 06:

Η με αριθμό 4 οριζόντια ιδιοκτησία ημιώροφου πολυκατοικίας επί της οδού Πατησίων αρ. 343 του Δήμου Αθηναίων, επιφανείας 43,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 21.500,00. Εγγύηση: € 4.300,00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 14:30 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 6 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr.

Αθήνα, 1.9.2023

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού COMMERCIAL VALUE 2023.09.27

Παράρτημα Ι Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι Κοινοπραξία Νομικών Προσώπων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (Α.Φ.Μ. 094006538 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 233901000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδας, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α) Ακίνητο με αριθμό 01

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία επί των οδών Διοικητηρίου αρ. 41 και Ηπείρου του Δήμου Δράμας:

1) Υπ’ αρ. 3 γραφείο 3ου ορόφου, επιφανείας 85,60 τ.μ.

2) Υπ’ αρ. 4 γραφείο 3ου ορόφου, επιφανείας 40,40 τ.μ.

3) Υπ’ αρ. 5 γραφείο 3ου ορόφου, επιφανείας 53,50 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 179,50τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 117.500,00. Εγγύηση: € 23.500,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 01 έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος που χρήζει τακτοποίησης. Το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Β) Ακίνητο με αριθμό 02

Το με αριθμό 31 γραφείο 3ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σμύρνης αρ. 1 και Χρ. Μπρωκούμη του Δήμου Ξάνθης, επιφανείας  97,21 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 84.500,00. Εγγύηση: € 16.900,00

Στο ακίνητο με αριθμό 02 έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος που χρήζει τακτοποίησης.

Γ) Ακίνητο με αριθμό 03

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία στη συμβολή  των οδών Παπαναστασίου αρ. 56  και Κλεάνθους του Δήμου Θεσσαλονίκης:

1) Υπ’ αρ. 1 γραφείο 4ου ορόφου, επιφανείας 41,50 τ.μ.

2) Υπ’ αρ. 2 γραφείο 4ου ορόφου, επιφανείας 40,00 τ.μ.

3) Υπ’ αρ. 3 γραφείο 4ου ορόφου, επιφανείας 38,00 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια ακινήτου 119,50τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 128.500,00. Εγγύηση: € 25.700,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 03 έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος που χρήζει τακτοποίησης. Το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Δ) Ακίνητο με αριθμό 04

Οριζόντια ιδιοκτησία – γραφείο 3ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου αρ. 45  και Δωδεκανήσου του Δήμου Θεσσαλονίκης, επιφανείας 106,20 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 92.500,00. Εγγύηση: € 18.500,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 04 έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος που χρήζει τακτοποίησης. Το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Ε) Ακίνητο με αριθμό 05

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 68 του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης:

1) Υπ’ αρ. 1-2  γραφείο  1ου ορόφου, επιφανείας 196,15 τ.μ.

2) Υπ’ αρ. 3 γραφείο  1ου ορόφου, επιφανείας  61,40 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 245.500,00. Εγγύηση: € 49.100,00.

Στο ακίνητο με αριθμό 05 έχει ενσωματωθεί κοινόχρηστος χώρος που χρήζει τακτοποίησης.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 12:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 01 ακίνητο, στις 12:30 μ.μ. για το με α/α 02 ακίνητο, στις 13:00 μ.μ. για το με α/α 03 ακίνητο, στις 13:30 μ.μ. για το με α/α 04 ακίνητο και στις 14:00 μ.μ. για το με α/α 05 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στο email: info@aspisliquidation.gr.

Αθήνα, 1.9.2023

Για την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ 2023.09.27

Παράρτημα Ι Φυσικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι Νομικό Πρόσωπο

Παράρτημα Ι – Κοινοπραξία Νομικών ΠροσώπωνΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *