Αλλάζει το πλαίσιο για τις ασφαλίσεις στο αυτοκίνητο με πρόταση της Ε.Ε

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές: Αυστηρότεροι κανόνες για τις ασφαλίσεις με σκοπό την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων
Βρυξέλλες:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 24 Μαΐου 2018 την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ληπτών ασφαλίσεων.
Η πρόταση θα διασφαλίσει ότι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν το πλήρες ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται, ακόμη και σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ασφαλιστή.Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν επίσης ότι τα άτομα που διαθέτουν ιστορικό προηγούμενων ζημιών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση με τους εγχώριους λήπτες ασφαλίσεων, και ενδεχομένως επωφελούνται από καλύτερους όρους ασφάλισης.
Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Με τις σημερινές προτάσεις διασφαλίζουμε την καλύτερη προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στο μέλλον. Επιπλέον, όταν οι πολίτες μετακινούνται σε άλλες χώρες και αγοράζουν ασφάλιση αυτοκινήτου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, το ιστορικό ζημιών τους θα υπόκειται στην ίδια μεταχείριση με αυτό των εγχώριων καταναλωτών. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική για τα άτομα που μετακινούνται εντός της ΕΕ, αλλά και για όλους μας ως πολίτες της ΕΕ.»
Ο αντιπρόεδρος Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Η οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων στηρίζει την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς για την ασφάλιση αυτοκινήτων προς όφελος των οδηγών και των ενδεχόμενων θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Διευκολύνουμε την κινητικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, μέσω της φορητότητας του ιστορικού ζημιών. Επιπλέον, διευκολύνουμε την πρόσβαση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων σε αποζημίωση, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ασφαλιστή, και ενισχύουμε την καταπολέμηση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων.»
Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων θα διευκολύνει επίσης τις αρχές στην καταπολέμηση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων. Ευθυγραμμίζει τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης των αυτοκινήτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Τέλος, αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση δίνει συνέχεια στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, του Μαρτίου 2017.
Προτεινόμενες αλλαγές στους ισχύοντες ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλιση αυτοκινήτων:
Η Επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές:
Αφερεγγυότητα του ασφαλιστή: Αν ο ασφαλιστής του οχήματος που ευθύνεται για ένα ατύχημα είναι αφερέγγυος, τα θύματα θα αποζημιώνονται σύντομα και πλήρως στο κράτος μέλος κατοικίας τους. Η αλλαγή αυτή διασφαλίζει ότι, σε διασυνοριακές καταστάσεις, η τελική οικονομική ευθύνη βαρύνει τον ασφαλιστικό κλάδο του κράτους μέλους καταγωγής του ασφαλιστή, ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή την ταχεία αποζημίωση των θυμάτων.
Βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών: Οι ασφαλιστές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών που εκδίδονται από ασφαλιστή σε άλλο κράτος μέλος όπως εκείνες που εκδίδονται από εγχώριους ασφαλιστές. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που αγοράζουν ασφάλιση στο εξωτερικό μπορούν να επωφελούνται από πιο ευνοϊκά ασφάλιστρα, του ιδίου ύψους με αυτά των εγχώριων καταναλωτών.
Οδήγηση ανασφάλιστων οχημάτων: Οι εξουσίες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων θα ενισχυθούν. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων, γεγονός το οποίο προκαλεί αύξηση των ασφαλίστρων για τους έντιμους οδηγούς.
Ελάχιστα ποσά κάλυψης: Οι πολίτες της ΕΕ θα δικαιούνται το ίδιο επίπεδο ελάχιστης προστασίας όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ. Η πρόταση καθορίζει εναρμονισμένα επίπεδα ελάχιστης προστασίας για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε ολόκληρη την ΕΕ, δεδομένου ότι τα σημερινά ελάχιστα επίπεδα διαφέρουν κάπως μεταξύ των κρατών μελών.
Πεδίο εφαρμογής: Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, με την πρόταση ενσωματώνεται στην οδηγία η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι κανόνες διευκρινίζουν πλέον ότι τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κανονική χρήση ενός οχήματος για σκοπούς μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες, καλύπτονται.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *