Αλλάζουν όλα στην ασφάλιση και παροχή οδικής βοήθειας

Αλλάζουν όλα στην ασφάλιση και παροχή οδικής βοήθειας

Ένα εξάμηνο προσαρμογής στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, που ψήφισε η Βουλή, θα έχουν οι εταιρίες που λειτουργούν σήμερα στην παροχή οδικής βοηθείας στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο καταργείται ο διαχωρισμός μεταξύ μικτών επιχειρήσεων και αυτόνομων πανελλαδικών εταιριών.
Οι εταιρίες οδικής βοήθειας πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου και να παρέχουν άμεση βοήθεια με το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό και σε διάστημα μίας ώρας όταν δεχθούν την κλήση από τον ασφαλισμένο.
Όλες οι εταιρίες θα πρέπει να λειτουργούν με τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης λειτουργίας για την καταγραφή των κλήσεων, και τα όλα τα οχήματα οδικής βοήθειας πρέπει να διαθέτουν GPS.
Ειδικά στην περίπτωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και στο θέμα των υποδομών, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, θα επιβάλλονται πρόστιμα που ανέρχονται από 5.000 μέχρι 20.000 ευρώ.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *