Αναρτήθηκε ο «Πίνακας Μεταβιβαζόμενων Ατομικών Συμβολαίων» της International Life ΑΕΑΖ


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της international life ΑΕΑΖ ο «Πίνακας Μεταβιβαζόμενων Ατομικών Συμβολαίων» της εταιρίας στην Εθνική Ασφαλιστική, στα πλαίσια της συμφωνίας των δύο εταιριών και κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος .
68585
Δείτε την σχετική ανακοίνωση όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και υπογράφει ο Ασφαλιστικός Διαχειριστής Ιωάννης Περιστέρης.

Ο «Πίνακας Μεταβιβαζόμενων Ατομικών Συμβολαίων» περιλαμβάνει όσα ατομικά συμβόλαια την 31/05/2016 πληρούσαν όλα τα παρακάτω i., ii, iii., iv. και v. αναφερόμενα κριτήρια

i. Δεν είχαν «ακυρωθεί» ή «ελευθεροποιηθεί» μέχρι την 31/05/2016, λόγω μη έγκαιρης πληρωμής της τελευταίας δόσης των ασφαλίστρων τους στην ασφαλιστική εταιρία International Life ΑΕΑΖ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων τους και τους αντίστοιχους όρους του ατομικού συμβολαίου.

ii. Δεν είχαν χαρακτηρισθεί μέχρι την 31/05/2016 ως «άκυρα» ή «υπό εξαγορά» ή «ελεύθερα», επειδή η International Life ΑΕΑΖ θα έχει εν τω μεταξύ παραλάβει στα Κεντρικά της Γραφεία, Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 15123 Μαρούσι Αττικής, ανάλογο ενυπόγραφο αίτημα του Συμβαλλόμενου – Λήπτη της Ασφάλισης του ατομικού συμβολαίου.

iii. Δεν είχαν λήξει μέχρι την 31/05/2016 λόγω «θανάτου του κυρίως ασφαλιζόμενου», δηλαδή λόγω θανάτου του ατόμου που ασφαλίζεται με τον Βασικό Κίνδυνο Ζωής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μέχρι την 31/05/2016 η International Life ΑΕΑΖ είχε παραλάβει στα Κεντρικά της Γραφεία, Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 15123 Μαρούσι Αττικής, ανάλογη ενυπόγραφη επιστολή ή fax (στο 210-81.19.109) ή email (στο inlife@inlife.gr).

iv. Δεν ήταν την 31/05/2016 σε καθεστώς «Α.Π.Α.», δηλαδή δεν είχε απαλλαγεί ο Συμβαλλόμενος – Λήπτης της Ασφάλισης από την International Life ΑΕΑΖ με κατάλληλη Πρόσθετη Πράξη από την υποχρέωση πληρωμών ασφαλίστρων λόγω Μ.Ο.Α. (Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για κάθε εργασία) είτε του ιδίου είτε του κυρίως ασφαλιζόμενου.

v. Τουλάχιστον μια από τις ασφαλιστικές καλύψεις του ατομικού συμβολαίου, είτε αυτό είναι «Ζωής» (ασφαλιστικοί κλάδοι Ι.1 ή Ι.2) είτε είναι «Unit Linked» (ασφαλιστικός κλάδος III) να κατατάσσεται στον ασφαλιστικό κλάδο Ι.3 του άρθρου 5 του Ν. 4364/2016, δηλαδή προβλέπει ασφαλιστικές παροχές σε ασφαλιζόμενο άτομο τουλάχιστον ενός από τους παρακάτω τύπους (ομοειδείς ομάδες καλύψεων):

α΄βάθμιας περίθαλψης από αιτία ασθένειας ή
β΄βάθμιας περίθαλψης από αιτία ασθένειας ή
«Εν Υγεία Υπερπροστασία», δηλαδή κάλυψη σοβαρών ασθενειών ή
Σοβαρές Ασθένειες
Νοσοκομειακό επίδομα από αιτία ασθένειας ή
Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς ή
«Εν Υγεία Επίδομα Χειρούργου» από αιτία ασθένειας, δηλαδή καταβολή χειρουργικού επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας από ασθένεια.
2. Ο Πίνακας αυτός θα οριστικοποιηθεί την 31/07/2016 επειδή στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μερικά ατομικά συμβόλαια :

i. Θα «ακυρωθούν» ή θα «ελευθεροποιηθούν» λόγω μη έγκαιρης πληρωμής της τελευταίας δόσης των ασφαλίστρων τους στην ασφαλιστική εταιρία International Life ΑΕΑΖ.

ii. Θα χαρακτηριστούν ως «άκυρα» ή «υπό εξαγορά» ή «ελεύθερα», επειδή η International Life ΑΕΑΖ θα έχει εν τω μεταξύ παραλάβει στα Κεντρικά της Γραφεία, Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 15123 Μαρούσι Αττικής, ανάλογο ενυπόγραφο αίτημα του Συμβαλλόμενου – Λήπτη της Ασφάλισης του ατομικού συμβολαίου.

iii. Θα έχουν λήξει λόγω «θανάτου του κυρίως ασφαλιζόμενου», δηλαδή λόγω θανάτου του ατόμου που ασφαλίζεται με τον Βασικό Κίνδυνο Ζωής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μέχρι την 31/07/2016 η International Life ΑΕΑΖ θα είχε παραλάβει στα Κεντρικά της Γραφεία, Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 15123 Μαρούσι Αττικής, ανάλογη ενυπόγραφη επιστολή ή fax (στο 210-81.19.109) ή email (στο inlife@inlife.gr).

iv. Θα είναι την 31/07/2016 σε καθεστώς «Α.Π.Α.», δηλαδή θα έχει απαλλαγεί ο Συμβαλλόμενος – Λήπτης της Ασφάλισης από την International Life ΑΕΑΖ με κατάλληλη Πρόσθετη Πράξη από την υποχρέωση πληρωμών ασφαλίστρων λόγω Μ.Ο.Α. (Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για κάθε εργασία) είτε του ιδίου είτε του κυρίως ασφαλιζόμενου.

v. Δεν θα έχουν καμιά από τις καλύψεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1v., λόγω ενυπόγραφης απόφασης του Συμβαλλόμενου – Λήπτη της Ασφάλισης, την οποία θα έχει παραλάβει η International Life ΑΕΑΖ στα Κεντρικά της Γραφεία, Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 15123 Μαρούσι Αττικής το αργότερο μέχρι την 31/07/2016 είτε με επιστολή είτε με fax (στο 210-81.19.109) είτε με email (στο inlife@inlife.gr).

3. Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους αρχίζει από την 24.6.2016 και λήγει στις 31 Ιουλίου 2016.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Τ. 102 50, Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr.

Για να δείτε τον πίνακα μεταβιβαζόμενων συμβολαίων πατήστε εδώ.

Δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της International lifeΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *