Ανασφάλιστες και μη ασφαλίσιμες οι εξοχικές κατοικίες κοντά η μέσα στα δάση της Αττικής

Στο έλεος των πυρκαγιών οι εξοχικές κατοικίες αφενός λόγω της αυθαίρετης δόμησης, αφετέρου λόγου του υψηλού κινδύνου έκθεσης σε πυρκαγιά.

Η Ελλάδα είναι από τις υποασφαλισμένες χώρες στην Ευρώπη στην ασφάλιση κατοικίας, είτε αυτή αφορά την κύρια κατοικία είτε τις εξοχικές και έτσι οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι εκτεθειμένες σε αποζημιώσεις σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα από δασικές πυρκαγιές.
Με αφορμή τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο τριήμερο στην Ανατολική Αττική και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας και απειλήθηκαν ακόμα και οικισμοί, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι κατοικίες που έχουν καεί δεν είναι ασφαλισμένες και ως εκ τούτου οι κάτοχοί τους δεν θα αποζημιωθούν από ασφαλιστικές, αλλά μόνο από τυχόν κρατική αρωγή.
Πέρα από την γενικευμένη ανασφάλιστη κατοικία στην Ελλάδα, ειδικά για τις εξοχικές κατοικίες, κυρίως στις περιοχές κοντά στα δάση της αττικής , αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ασφάλιση τους είναι από δύσκολη ως αδύνατη.
Σε αυτό παίζει ρόλο ότι αρκετές από αυτές είναι δομημένες με αυθαίρετο τρόπο , εκτός οργανωμένων πολεοδομικών χώρων και εκ των υστέρων νομιμοποιημένες, αλλά και ότι είναι κοντά σε δάση που σχεδόν κάθε χρόνο πλήττονται από πυρκαγιές .
Επομένως, οι ασφαλιστικές εταιρίες αποφεύγουν να τις ασφαλίσουν λόγω του υψηλού κινδύνου έκθεσης σε πυρκαγιά και έλλειψης μέτρων ή άλλων στάνταρ ασφαλείας που θέτουν προκειμένου μία κατοικία να είναι ασφαλίσιμη από πυρκαγιά .
Ωστόσο, επισημαίνουν ότι αυτό δεν αποτελεί γενίκευση για όλες τις κατοικίες σε αυτές τις περιοχές και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θέτουν οι εταιρίες για να είναι ασφαλίσιμη η κατοικία, οι κάτοχοί τους μπορούν να τις ασφαλίσουν και να μειώσουν τους κινδύνους από τις πυρκαγιέςPost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *