Ανασφάλιστη η πλειονότητα των κατοικιών στην Ελλάδα

Με αφορμή τον σεισμό που έπληξε πρόσφατα τη Φθιώτιδας προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό κτισμάτων, η Interamerican επισημαίνει το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ασφαλισμένων κατοικιών στη χώρα μας, που κυμαίνεται περί το 15% επί του συνόλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η εταιρεία, η ασφάλιση κατοικίας συχνά περιορίζεται μόνο έναντι των κινδύνων της πυρκαϊάς και του σεισμού, ενώ αγνοούνται άλλοι σοβαροί κίνδυνοι όπως η κλοπή, η διαρροή σωληνώσεων και η πλημμύρα από καιρικά φαινόμενα, που παραμένουν χωρίς κάλυψη – καθώς και η αξία του περιεχομένου της κατοικίας. Η διαρροή σωληνώσεων αφορά μία στις δύο περιπτώσεις ζημιάς που δηλώνονται, ενώ τα περιστατικά διάρρηξης και κλοπής έχουν υπερτριπλασιαστεί μέσα στην τελευταία πενταετία, με περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο τις εξοχικές κατοικίες.

Η εταιρεία για την ασφάλιση κατοικίας, κύριας και εξοχικής, προτείνει τα προγράμματα Interamerican Home, που κλιμακώνονται ως προς τις καλύψεις στη συστηματοποιημένη σειρά τριών επιλογών: smart, extra και total. Κάθε πακέτο προσφέρεται για την κάλυψη του κτηρίου, του περιεχομένου ή και των δύο, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της κατασκευής (τυπική ή πολυτελής). Η κάλυψη για σεισμό και τις συνέπειές του -κατολίσθηση, καθίζηση εδάφους κ.ά.- είναι προαιρετική σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Η Interamerican σε περίπτωση ζημιάς αποζημιώνει άμεσα με βάση την πραγματική αξία του ακινήτου ή/και του περιεχομένου, χωρίς μείωση του ποσού της αποζημίωσης αν η κατοικία είναι ασφαλισμένη για μικρότερη αξία και ανεξάρτητα από την παλαιότητά του.

Ειδικότερα για τον σεισμό, αξίζει να σημειωθεί ότι επιβαρύνει σε χρηματοδοτικό επίπεδο αποκατάστασης ζημιών και αντιμετώπισης άμεσων αναγκών των σεισμοπλήκτων και τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως συνέβη και μετά τον πρόσφατο σεισμό στην κεντρική Ελλάδα για την υποστήριξη των δήμων Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου Φθιώτιδας και Αμφίκλειας-Ελάτειας. Η ασφαλιστική προστασία του πιο σημαντικού περιουσιακού στοιχείου, της κατοικίας, είναι πολύ χαμηλού κόστους και παγκοσμίως θεωρείται αυτονόητα απαραίτητη για τη διασφάλιση της στέγης, ιδιαίτερα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες κατά τις οποίες σχετικές ζημιές ή απώλειες δεν αναπληρώνονται.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *