Αντιδράσεις για τη λίστα με τις συστημικές ασφαλιστικές εταιρίες


Η λίστα με τις δέκα συστημικές ασφαλιστικές εταιρίες της G-SIIs από την Διεθνής Εποπτική Αρχή Ασφάλισης (IAIS) προκάλεσε τις αντιδράσεις των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών , που είναι και η πλειοψηφία των εταιριών που περιλαμβάνει αυτή.
Η Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe, Michaela Koller, μετά την έκδοση της μεθοδολογίας για τον καθορισμό των συστημικών κινδύνων των ασφαλιστικών επισημαίνει ότι «η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από την FSB και IAIS δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένη στο μοντέλο των ασφαλιστικών, ακολούθως τα μέτρα που υποδεικνύονται δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τους πραγματικούς κινδύνους που ενέχουν οι ασφαλιστικές».
Σημειώνεται, η μεθοδολογία και ο τρόπος καθορισμού των κινδύνων υποστηρίχθηκε από Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (FSB), το οποίο συντονίζει τις ενέργειες που γίνονται για τον περιορισμό των συστημικών κινδύνων των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών G-SIFIs
H Michaella Koller από την πλευρά της επισημαίνει ότι ένα σύστημα που επικεντρώνεται σε εντοπισμούς των ασφαλιστών και όχι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που θέτουν τους συστημικούς κινδύνους δεν είναι σωστό.
Επιπλέον η Insurance Europe τονίζει , οι παραδοσιακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι δεν προκαλούν ή ενισχύουν τους συστημικούς κινδύνους, αντιθέτως μειώνουν τους συστημικους κινδύνους και την αστάθεια των αγορών.
Μάλιστα υπογραμμίζει, η δημιουργία της λίστας δίνει μία τελείως λάθος οπτική των πραγμάτων, δίνοντας εσφαλμένα την εντύπωση ότι οι ασφαλιστικές ενέχουν τους ίδιους κινδύνους με τις τράπεζες.
Στη λίστα της G-SIIs, η οποία θα ανανεώνεται ανά έτος , περιλαμβάνονται: οι Allianz SE, American International Group, Assicurazioni Generali, Aviva, Axa, MetLife, Ping An Insurance (Group) Company of China, Prudential Financial και Prudential plc.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *