Απάντηση της MIG στην Πρόταση της “Γ. Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.” για εξαγορά του 30% μ/κ του Υγεία Α.Ε

Απάντηση  της MIG στην Πρόταση της “Γ. Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.” για εξαγορά του 30%  μ/κ του  Υγεία Α.Ε

Σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση της «Γ. Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.» για την απόκτηση ποσοστού έως 30% των μετοχών της «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε.» (εφεξής το «ΥΓΕΙΑ»), η MIG ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

– Η MIG που κατέχει σήμερα το 70,38% των μετοχών και ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ δεν προτίθεται να προβεί στην πώληση ουδεμίας μετοχής.

– Η Διοίκηση της MIG έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ΥΓΕΙΑ και στη δυνατότητά του να αποτελεί σήμερα και στο μέλλον τον κυρίαρχο πυλώνα στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *