Απευθείας στα επιμελήτρια τα συμβόλαια αστικής ευθύνης των διαμεσολαβούντων

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η ΕΑΕΕ αποδέχθηκε την πρόταση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με την απευθείας αποστολή βεβαίωσης για την ύπαρξη της προβλεπόμενης από τον νόμο ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των Διαμεσολαβητών.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα insurance-eea.gr πέραν της προαναφερόμενης βεβαίωσης οι Ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν και την υποχρέωση της απευθείας ηλεκτρονικής αποστολής και των ασφαλιστηρίων αυτών συμβολαίων στα κατά τόπους Επαγγελματικά Επιμελητήρια.

Η υποχρέωση αυτή θα υλοποιηθεί μετά τον Σεπτέμβριο του 2013 και θα απαλλάξει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές από την ταλαιπωρία της προσκόμισης των ασφαλιστηρίων στα Επιμελητήρια. Σύντομα θα γνωστοποιηθούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου αυτού.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *