Αποζημιώσεις 5,2 εκατ. ευρώ έδωσαν οι ασφαλιστικές για πλημμύρα στα Χανιά

Αποζημιώσεις 5,2 εκατ. ευρώ έδωσαν οι ασφαλιστικές για πλημμύρα στα Χανιά

Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-πλημμύρα) στην Κρήτη 26 Οκτωβρίου 2017
Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-πλημμύρα) που συνέβησαν στην περιοχή των Χανίων Κρήτης στις 26 Οκτωβρίου 2017.
Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου φαινομένου. Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων κινδύνων σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους.
Στην έρευνα συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεων – μέλη τα οποία εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,8% της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου «8. Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως».
Συνολική εκτίμηση αποζημιώσεων Εξ΄ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 141 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 5,2 εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 37.164€.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *