Ασφάλειαι Μινέττα: Θετικά αποτελέσματα και συνετή διαχείριση

Στην επίτευξη σταθερής Κερδοφορίας κατά το 2012 και τους στρατηγικούς στόχους του 2013 αναφέρθηκε η Διοίκηση της Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης για τα 40 χρόνια λειτουργίας της.
Tα κέρδη για το 2012 ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας σταθεροποίηση σε σχέση με το 2011 (6,4 εκατ. ευρώ) παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις έντονες πιέσεις στην Ασφαλιστική Αγορά. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2012 ανήλθε στα 87 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 28% σε σχέση με το 2011. Η μείωση αυτή ήταν αναμενόμενη δεδομένης της πολιτικής υγιούς Ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και της στρατηγικής επιλογής της να μην παρασυρθεί από τις κάτω του κόστους προσφορές που ακολούθησαν ορισμένοι ανταγωνιστές αλλά, αντίθετα, να επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που επιζητούν πραγματική Ασφάλεια και όχι απλά τα φθηνότερα δυνατά ασφάλιστρα.

Αξιοσημείωτη ανάπτυξη για το 2012 παρατηρήθηκε στον κλάδο Ζωής όπου τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 23%. Μέσα στο 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα κατέβαλε Αποζημιώσεις ύψους 49,2 εκατ. ευρώ ενώ τα συνολικά Αποθεματικά ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας το Δείκτη Αποθεματοποίησης κατά 50%. Σημαντικό πλεονέκτημα για την Εταιρεία είναι και η μη ύπαρξη απωλειών από το PSI.

Αναφερόμενος στους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα για το 2013, ο κ. Κωνσταντίνος Μπερτσιάς, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, επεσήμανε:

«Σταθεροί στόχοι μας είναι η διατήρηση της συνετής διαχείρισης των Κινδύνων με έμφαση στην είσπραξη επαρκούς Ασφαλίστρου, η διασφάλιση της Αξιοπιστίας και της Φερεγγυότητας και η εκπλήρωση των απαιτήσεων του Solvency II. Επιπλέον άξονες δράσης μας αποτελούν η περαιτέρω εναρμόνιση του Οργανογράμματος με τις λειτουργικές απαιτήσεις και η ενδυνάμωση των σχέσεων με το Δίκτυο Συνεργατών, με συνεχείς επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες που θα διευκολύνουν την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων στους πελάτες και θα βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων».

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *