Ασφάλεια Υγείας :Το καλό «χαρτί» για ασφαλιστικές και πελάτες


Θετικά, παρά την οικονομική κρίση, κινείται ο κλάδος των ασφαλίσεων υγείας στην ασφαλιστική αγορά καθώς συρρικνώνονται συνεχώς οι παροχές από τα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία ( ΕΟΠΥΥ) .
Παράλληλα οι συνεχόμενες περικοπές δαπανών από τα ταμεία και οι αλλαγές στο ΕΣΥ κάνουν πιο δύσκολη την κατάσταση για τους ασφαλισμένους, που στην ουσία καλούνται να καλύπτουν δαπάνες υγείας από την τσέπη τους.
Το κενό που δημιουργείται στις παροχές της δημόσιας ασφάλισης για την υγεία έρχονται να καλύψουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, που εδώ και δύο χρόνια έχουν αναμορφώσει τα ασφαλιστικά προγράμματα τους και παρέχουν ασφαλίσεις υγείας σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας , εξετάσεων και νοσοκομειακής περίθαλψης.
Τα προγράμματα αυτά τιμολογούνται με προσιτά ασφάλιστρα και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών κυριαρχεί. Στην ευέλικτη και αναπροσαρμοζόμενη τιμολόγηση έχουν παίξει σημαντικό ρόλο ότι τα συμβόλαια αυτά είναι πλέον με ετήσια ανανέωση , ενώ οι συμφωνίες με τα ιατρικά κέντρα και τις κλινικές , που επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κρίσης, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές.
Επί το πλείστον αυτά τα προγράμματα απευθύνονται στο ηλικιακό γκρουπ 25-50 ετών και λειτουργούν συνδυαστικά με την κοινωνική ασφάλιση , ώστε να καλύπτουν κενά που έχει ανάγκη ο ασφαλιζόμενος.
Επίσης προγράμματα ασφάλισης υγείας προωθούν και online ή Direct οι ασφαλιστικές που έχουν διαδικτυακές πλατφόρμες για απευθείας και διαδικτυακές ασφαλίσεις.
Ωστόσο σχεδόν όλες οι εταιρίες έχουν στις ιστοσελίδες τους εργαλεία με τα οποία ο ασφαλισμένος μπορεί να τιμολογήσει και πάρει πληροφορίες για τα προγράμματα και τις ασφαλιστικές καλύψεις.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *