Ασφάλιση Επχειρηματικής & Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης


Η Ασφάλιση Αστικής ευθύνης ενώ είναι ευρέως διαδεδομένη σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Ελλάδα παραμένει άγνωστη.

Πρόσφατα η εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ άρχισε να προωθεί στους συνδρομητές της μια σειρά από χρήσιμα συμβουλευτικά μηνύματα (Management Tips), διάρκειας 3-4 λεπτών.
Δείτε το σχετικό βίντεο από τον κ Γιώργο Κουτίνα / Διπλ. Μηχανικός, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, Ανταποκριτής Lloyds

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *