ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ: Στηρίζει το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα.


Η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα, σε μία συμβολική χειρονομία ευαισθησίας, επέλεξε για ακόμα μία χρονιά αντί της αποστολής ευχετήριων καρτών σε πελάτες και συνεργάτες να διαθέσει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.
Με αυτήν την απλή χειρονομία η Εταιρία επιθυμεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα, με την ευχή η νέα χρονιά να εκπληρώσει όλες τους τις επιθυμίες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος και ενεργός πολίτης, αναδεικνύοντας κυρίως τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, συνοδευόμενη από το αίσθημα της ευθύνης και της δέσμευσης.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *