ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ: Συνεργασίες με διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικούς οίκους


Η Ευρωπαϊκή Ένωσις-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ συνεργάζεται με κορυφαίους αντασφαλιστικούς οίκους της διεθνούς αγοράς για τη προσφορά της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της.
Κύριος άξονας ανάπτυξης της αντασφαλιστικής της πολιτικής, είναι η άμεση εξυπηρέτηση και αποζημίωση του πελάτη.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου κρίνεται απαραίτητη η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της Εταιρείας. Έχοντας την απαραίτητη ισχυρή κεφαλαιακή βάση καθώς και την ισχυρή στήριξη, μέσω των αντασφαλιστικών συμβάσεων που έχει συνάψει, με διεθνούς εμβέλειας οίκους του εξωτερικού, η Ευρωπαϊκή Ένωσις – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ μπορεί να εγγυηθεί τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα προγράμματα που διαθέτει και ταυτόχρονα να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του SOLVENCY II, πριν ακόμα αυτό τεθεί σε εφαρμογή.
Συγκεκριμένα, οι αντασφαλιστικές εταιρείες που συμμετάσχουν στις αντασφαλιστικές συμβάσεις, είτε είναι αναλογικού τύπου, για τον ορθολογικότερο επιμερισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου, είτε υπερβαλλούσης ζημίας, για την αποτελεσματικότερη προστασία του χαρτοφυλακίου, είναι οι ακόλουθες: HANNOVER RE, SCOR, AXIS, MAPFRE RE, AMLIN, GIC, ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, KOREAN RE, SAVA RE, DEVK, NEW RE, ASPEN RE, QBE.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *