Ασφαλιστικά ενήμεροι θα είναι οφειλέτες εισφορών όταν κάνουν επανέναρξη μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Μια νέα τροπολογία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του Υπ. Εργασίας σύμφωνα με την οποία προβλέπονται τα παρακάτω, για ανέργους ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν επανέναρξη μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
Αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, οι άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, που εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που λαμβάνουν τα εν λόγω πρόσωπα παρακρατείται ποσοστό 25% που αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Αναλυτικά η τροπολογία έχει ως εξής:

Ρύθμιση για οφειλέτες ελεύθερους επαγγελματίες ενταγμένους σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης ελεύθερων επαγγελματιών τα οποία καταρτίζει ο ΟΑΕΔ, είναι δυνατή η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας άνεργων, πρώην ελεύθερων επαγγελματιών, με τη χορήγηση ορισμένων ποσών στους ανωτέρω δικαιούχους των προγραμμάτων αυτών, μετά από έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης στην οποία καθορίζονται το ύψος των ποσών αυτών, τα δικαιολογητικά για τη λήψη του και κάθε άλλη αναγκαία για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων λεπτομέρεια.

Προκειμένου για την έναρξη/επανέναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ των ενταγμένων στα προγράμματα αυτά ανέργων, πρώην ελεύθερων επαγγελματιών, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ασφαλιστικής τους ενημερότητας. Ωστόσο, για όσους εκ των ανωτέρω υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές τους προς ΕΦΚΑ, από προηγούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα και οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, ελλοχεύει ο κίνδυνος αποκλεισμού τους από τα εν λόγω προγράμματα.

Με την προτεινόμενη διάταξη, εξασφαλίζεται η ένταξη και της κατηγορίας αυτής ανέργων, πρώην ελεύθερων επαγγελματιών, στα προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναδραστηριοποίησή τους, με όλα τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται τόσο για τα πρόσωπα αυτά όσο και για την οικονομία της χώρας, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται η αποπληρωμή των υφιστάμενων οφειλών τους. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι εν λόγω άνεργοι που εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και παραμένουν ενήμεροι κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Συγχρόνως, προς διασφάλιση της αποπληρωμής των οφειλών τους, προβλέπεται ότι παρακρατείται ποσοστό 25% από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που λαμβάνουν τα εν λόγω πρόσωπα στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων, το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *