Ασφαλιστικά Ταμεία: Περιουσία υπάρχει …λεφτά δεν υπάρχουν !


Ακίνητα αξίας 1.288.390.434,39 ευρώ και οικόπεδα 140.955.786,76 ευρώ έχουν στην κατοχή τους τα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με την Ενιαία Βάση Ακίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Βάσης, που δημιουργήθηκε από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το 63% του συνόλου της αντικειμενικής αξίας ανήκει στους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ). Το ΙΚΑ διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό ιδιόκτητων ακινήτων (202 ακίνητα) που αντιστοιχούν στο 40,1% του συνόλου των ακινήτων των φορέων και η αντικειμενική τους αξία ανέρχεται στο 46,9% του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των ταμείων. Ακολουθεί ο ΟΑΕΕ με 81 ακίνητα και το ΕΤΑΑ με 73 ακίνητα. Η συνολική αντικειμενική αξία των κτιρίων που ανήκουν στα Ασφαλιστικά Ταμεία ανέρχεται στα 1.288.390.434,39 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία των οικοπέδων στα 140.955.786,76 ευρώ.
Το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων βρίσκονται στην Αττική (278 ακίνητα) με την αξία τους να ξεπερνά το 71% της συνολικής αντικειμενικής αξία των ακινήτων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο νομός Θεσσαλονίκης με 56 ακίνητα τα οποία καταλαμβάνουν το 17% της αντικειμενικής αξίας του συνόλου των ακινήτων.
Για την κάλυψη των αναγκών τους οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ενοικιάζουν 413 ακίνητα και καταβάλλουν μηνιαία 1.235.981,65 ευρώ. Το ΙΚΑ μισθώνει το μεγαλύτερο μέρος ακινήτων που υπολογίζεται στα 230 με μέσο κόστος 5,45 ευρώ ανά τμ. Ακολουθούν ο ΟΠΑΔ και ο ΟΑΕΕ με 48 ακίνητα ο καθένας.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *