Ασφαλιστικές εταιρείες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα από το 1891 μέχρι και σήμερα (Μέρος Δεύτερο)

Μια ενδιαφέρουσα αναφορά στις ασφαλιστικές εταιρίες που ιδρύθηκαν, λειτούργησαν ή και λειτουργούν ακόμη στην Ελλάδα, από το 1891 έως και σήμερα
Δείτε το δεύτερο μέρος

31) «ΕΛΒΕΤΙΑ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών ζωής, με έτος ίδρυσης το 1972 και τόπο την Αθήνα και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών και νομικής προστασίας. Ιδρύθηκε από την επιχείρηση Καραγιώργη ενώ μετά η την εποπτεία είχε ο Σ.Τριανταφυλλάχης.

32) «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ- VICTORIA » Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλίσεων ζωής, με έτος ίδρυσης το 1972 και τόπο την Θεσσαλονίκη. Αρχικά για την ίδρυσή της συγχωνεύθηκαν η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε. και η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ενώ αργότερα υπήρξε εξαγορά από την VICTORIA που ήταν ασφαλιστική εταιρεία της Γερμανίας.

33) «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1972, με ιδρυτή τον Μελακοπίδη και ανέλαβε τις ασφαλίσεις πυρός, αστικής ευθύνης, προσωπικών ατυχημάτων, μεταφορών, αυτοκινήτων, κατά παντός κινδύνου.

34) «ΕΛΛΑΣ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1973 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών και ζωής. Η ίδρυσή της πραγματοποιήθηκε από το AMERICAN INTERNATIONAL GROUP και τον Κανελλόπουλο και Αδαμαντιάδη, από την εταιρεία Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Α.Ε..

35) «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1973 και ιδρυτή τον Π.Μινέττα. Ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών με εξαίρεση τα πλοία και τα αεροσκάφη.

36) «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών ζωής, με έτος ίδρυσης το 1974 και ιδρυτή τον οργανισμό Παλαιολόγου. Το έτος 1975 μέτοχος γίνεται η EAGLE STAR και το έτος 1988 ιδρύεται η ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΖΩΗΣ.

37) «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» Πρόκειται για εταιρεία ασφαλειών ζωής, με έτος ίδρυσης το 1974 ως INTERTRUST και το 1988 ως INTER AMERICAN.

38) «ΠΗΓΑΣΟΣ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1974, ανέλαβε τις ασφαλίσεις πυρός, μεταφορών, γενικών ατυχημάτων και ιδρύθηκε από τον Μ.Παρασκάκη και την ασφαλιστική εταιρεία της Βρετανίας LEGAL & GENERAL.

39) «ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1975 ως ΔΙΑΝΑ ενώ το 1986 πήρε την ονομασία του τίτλου. Ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών και έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης.

40) «ΓΚΟΤΑΕΡΕΛΛΑΣ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1975, ανέλαβε τις γενικές ασφαλίσεις και ιδρύθηκε από την GOTHTAER VERSICHERUNGSBANK ως θυγατρική της.

41) «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1975 και ιδρυτή τον Ν.Πλακίδη και ανέλαβε τις γενικές ασφαλίσεις. 69

42) «ΑΠΟΛΛΩΝ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1976, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών, ιδρυτής της είναι ο Α.Αποστολάτος και ιδιοκτήτης ο Α.Πανανίδης.

43) «ΑΛΦΑ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1977 και ανάλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

44) «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1977, ανέλαβε τις ασφαλίσεις πυρός, μεταφορών, ζημιών, κλοπής, αστικής ευθύνης, νομικής προστασίας, νοσοκομειακής περίθαλψης, εμπιστοσύνης υπαλλήλων, αυτοκινήτων, θραύσης κρυστάλλων, μεταφοράς χρημάτων, χρηματοκιβωτίων, οδικής βοήθειας, προσωπικών ατυχημάτων.

45) «ΔΥΝΑΜΙΣ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1977.

46) «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης 1977, με ιδρυτές ασφαλιστές και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών

47) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1977 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών.

48) «ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΛΛΑΣ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1977 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

49) «AGF ΚΟΣΜΟΣ ΖΩΗ Α.Ε,» Ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής, ιδρύθηκε το έτος 1978 ως AGF HELLAS. Έγινε AGF ΚΟΣΜΟΣ ΖΩΗ Α.Ε. το 1986.

50) «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ.ΣΙΑΕΡΗΣ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1978 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

51) «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1978, τόπο την Θεσσαλονίκη και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

52) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ» Πρόκειται για ανώνυμη ελληνική εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1978, ιδρυτές συνεταιριστικές οργανώσεις και ανέλαβε τις γενικές ασφαλίσεις και τις ομαδικές και ατομικές ασφαλίσεις.

53) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» Πρόκειται για ανώνυμη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1980, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών και είχε μετόχους την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

54) «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1980 και ιδρυτή την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ανέλαβε τις ασφαλίσεις πυρός, μεταφορών, προσωπικών ατυχημάτων, αστικής ευθύνης, κλοπής, διαχείρισης συνταξιοδοτικών γραφείων.

55) «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1980 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

56) «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1981 ως ΑΡΚΑΔΙΑΝ ΑΕΓΑ και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών. Το έτος 1990 πήρε την ονομασία του τίτλου.

57) «ΕΓΝΑΤΙΑ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1981, ιδρυτή τον Μ.Μίγα και τόπο την Θεσσαλονίκη. Ανέλαβε τις ασφαλίσεις ασθενείας, ζημιών, αστικής ευθύνης, νομικής προστασίας.

58) «CIGNA: ΕΛΛΑΣ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1981 ως INA HELLAS και έδωσε τις περισσότερες μετοχές της στην INTERAMERICAN του Κοντομηνά. Την ονομασία GIGNA την πήρε όταν συγχωνεύθηκε με την CONNECTICUT GENERAL(1982) και την ονομασία GIGNA HELLAS όταν εξαγόρασε την CRUSADER και την AFIA. Ασχολείται με τις ασφαλίσεις ζωής.

59) «ΠΡΟΟΔΟΣ» Πρόκειται για εταιρεία γενικών ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1982, ανέλαβε μερικούς κλάδους γενικών ασφαλίσεων. Πήρε το χαρτοφυλάκιο της ασφαλιστικής εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. για τις γενικές ασφαλίσεις.

60) «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ» Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1983 και ιδρυτές ασφαλιστές.

Συνεχίζεται…

Πηγή: http://apothetirio.teiep.gr

Όπως παρουσιάζονται σε πτυχιακή εργασία με θέμα ΘΕΜΑ: “Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”  από τον ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΟ και ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΜΠΑΡΤΖΙΩΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Δείτε το Πρώτο μέρος

Ασφαλιστικές εταιρείες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα από το 1891 μέχρι και σήμερα (Μέρος Πρώτο)
Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *