Ασφαλιστικές εταιρείες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα από το 1891 μέχρι και σήμερα (Μέρος Πρώτο)

Μια ενδιαφέρουσα αναφορά στις ασφαλιστικές εταιρίες που ιδρύθηκαν, λειτούργησαν ή και λειτουργούν ακόμη στην Ελλάδα, από το 1891 έως και σήμερα.
Δείτε το πρώτο μέρος

1) «ΕΘΝΙΚΗ»

Ακολουθήστε μας στο Google News

Η «ΕΘΝΙΚΗ» ασφαλιστική εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτοςίδρυσης το 1891.

2) «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ-ΜΕΡΙΜΝΑ»

Είναι ανώνυμη εταιρεία ασφαλειών, με έτος ίδρυσης το 1917. Ασχολήθηκε με τις ασφαλίσεις ζημιών.

3) «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Έτος ίδρυσης το 1918. Είναι θυγατρική της Εθνικής και ανέλαβε τις γενικές ασφαλίσεις.

4) «ΚΥΚΛΑΛΙΚΗ»

Είναι ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1919 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών

5) «ΦΟΙΝΙΞ»

Έτος ίδρυσης το 1928. Ανέλαβε την ασφάλιση ζωής των ζώων. Το 1937 τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας είχαν η Εθνική τράπεζα, η Εθνική ασφαλιστική, η Εμπορική τράπεζα, η Λαϊκή τράπεζα. Το έτος 1942 ανέλαβε κι άλλους τομείς ασφαλίσεων όταν τις περισσότερες μετοχές της είχε η Εμπορική τράπεζα. Το έτος 1987 αγόρασε μετοχές της Ιονικής. Ο Φοίνιξ ασχολήθηκε με τις γενικές ασφαλίσεις και η Ιονική με τις ασφαλίσεις ζωής.

6) «ΑΣΤΗΡ»

Είναι ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1930 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής ενώ μετά επεκτάθηκε και σε άλλες. Ασχολήθηκε με τις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών από το 1953 όταν και οι περισσότερες μετοχές της άνηκαν στην Εθνική Τράπεζα.

7) «ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»

Έτος ίδρυσης το 1933. Ανέλαβε την ασφάλιση των μεταφορών, ζωής, πυρός, ατυχημάτων,κλοπής και αργότερα τις ασφαλίσεις ζημιών και ζωής.

8) «ΙΟΝΙΚΗ»

Είναι ανώνυμος εταιρεία που ασχολείται με τις γενικές ασφαλίσεις. Έτος ίδρυσης το 1939,από τις τράπεζες Ιονική και Λαϊκή.

9) «ΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Είναι ανώνυμη εταιρεία ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1940. Ασχολήθηκε με την ασφάλιση ζημιών.

10) «ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ»

Έτος ίδρυσης το 1940(Φωτήλας, Εμπέογλου) και ασχολήθηκε με τις ασφαλίσεις ζημιών.

11) «ΗΛΙΟΣ»

Έτος ίδρυσης το 1941, ασχολήθηκε με τις ασφαλίσεις ζημιών, ατυχημάτων, ασθενειών.

12) «ΣΑΝΑΛΑΙΑΝΣ»

Είναι ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής

13) «AGF ΚΟΣΜΟΣ»

Έτος ίδρυσης το 1942 (ως ΚΟΣΜΟΣ ΑΕΓΑ), ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

14) «ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΕΛΛΑΣ»

Είναι ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1942 (ως ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΑΙ). Έπειτα την αγόρασε η εταιρεία που έχει το όνομα της και η INTERAMERICAN έχει τις περισσότερες μετοχές. Ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής.

15) «ΛΑΪΚΗ»

Είναι ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1942, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

16) «LE MANS ASSURANCES»

Είναι ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1942, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών και νομικής προστασίας.

17) «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»

Είναι ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης 1942, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής(1973) και ζημιών.

18) «ΕΛΒΕΤΙΑ»

Είναι ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1943(Νησιώτικη),ανέλαβε τις ασφαλίσεις νομικής προστασίας και γενικής ασφάλισης.

19) «ΕΣΤΙΑ»

Είναι ανώνυμη ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1943,ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών.

20) «ΠΕΙΡΑΪΚΗ»

Είναι ανώνυμος εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1943, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών.

21) «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ»

Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία ζωής, με έτος ίδρυσης το 1944, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής. Στην αρχή μέτοχοι ήταν το μετοχικό ταμείο στρατού, η Εθνική, η Ιονική, η Ελληνική και η Εμπορική ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το έτος 1947 μέτοχοι της εταιρείας ήταν τα μετοχικά ταμεία πολιτικών υπαλλήλων του ναυτικού και της αεροπορίας. Το έτος 1950 το μετοχικό ταμείο υπαλλήλων Ελληνικής τράπεζας αναλαμβάνει το 51% των μετοχών και το έτος 1962 το δίνει στην Ευρωπαϊκή Α.Ε. που μετά αλλάζει όνομα σε ‘ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑ’. Το έτος 1964 το κεφάλαιο σκαρφαλώνει στο 51%. Το έτος 1970 υπάρχει συνεργασία της επιχείρησης με τον Κοντομηνά και την INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA και πραγματοποιούν την INTERAMERICAN ζωής. Το έτος 1990 παίρνει την ονομασία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

22) «INTERAMERICAN»

Ιδρύθηκε το 1963 από το Δ.Κοντομηνά. Ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής. Το έτος 1963 εγκαθιδρύεται υποκατάστημα της INTERAMERICAN LIFE από τον Κοντομηνά. Το έτος 1969 ίδρυσε την INTERAMERICAN ΕΠΕ μαζί με την οργάνωση ΤΑΜΠΟΥΡΑ και την συμβολή της INSURANCE CORPORATION OF NORTH AMERICA(CLNA). Το έτος 1971 γίνεται ανώνυμη εταιρεία και το 1973 η οργάνωση ΤΑΜΠΟΥΡΑ προχώρησε στην παραχώρηση του μεριδίου της στην ΙΝΑ. Το 1974 υπάρχει και η θυγατρική INTERTRUST Α.Ε. που το 1987 πήρε το όνομα INTERAMERICAN ζημιών. Το έτος 1980 οι μετοχές της ΙΝΑ δόθηκαν για εξαγορά. Το έτος 1983 υπήρξε επέκταση δραστηριοτήτων στην Κύπρο ενώ το 1987 η εταιρία συνδέθηκε με την UNION DES ASSURANCES DE PARIS.

23) «ΟΡΙΖΩΝ»

Είναι ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1964, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών.

24) «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

Είναι εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1967, ανέλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών ιδίως αυτοκινήτων.

25) «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕ»

Έτος ίδρυσης το 1967 και ανέλαβε τις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, αυτοκινήτων, πυρός.Ιδρυτές ήταν οι κάτοχοι αστικών λεωφορείων στην Αθήνα.

26) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

Είναι ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1967, ιδρυτή τον Γ.Νικολαίδη και ανάλαβε τις ασφαλίσεις ζημιών. Μεταβίβαση μετοχών υπήρξε στους Ν. και Δ.Νικολαίδη το έτος 1971.

27) «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ»

Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το, ανάλαβε τις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών. Έλληνες, η BALOISE και DEUTSHER RING είναι μερικοί από τους μετόχους.

28) «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η.ΣΚΟΥΡΤΗΣ»

Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έτος ίδρυσης το 1970 και ανέλαβε ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, μεταφορών, αυτοκινήτων κ.α..

29) «ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ»

Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, με έναρξη εργασιών το 1971.Ανέλαβε τις ασφαλίσεις πυρός, μεταφορών, αυτοκινήτων, ατυχημάτων.

30) «ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ»

Πρόκειται για ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1972 και ανέλαβε τις γενικές ασφαλίσεις. Η ίδρυσή της πραγματοποιήθηκε από αλλαγή της ΟΕ ΑΦΟΙΚΥΛΠΑΣΗ και μετόχων.

Συνεχίζεται…

Πηγή: http://apothetirio.teiep.gr

Όπως παρουσιάζονται σε πτυχιακή εργασία με θέμα ΘΕΜΑ: “Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”  από τον ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΟ και ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΜΠΑΡΤΖΙΩΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *