Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος χειρίζεται το μητρώο των ενεργών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όλης της χώρας.
Κάνοντας κλικ εδώ και ακολουθώντας τις οδηγίες μπορείς να βρεις ή να αναζητήσεις πιστοποιημένους ασφαλιστές σε όλη την Ελλάδα