Ατλαντική Ένωση: Η κεφαλαιακή της επάρκεια δεν επηρέασε την συμμετοχή της στο PSI

Η Ατλαντική Ένωση κατόρθωσε να καλύψει όλη τη ζημιά που προήλθε από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) χωρίς να χρειαστεί να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Την επισήμανση αυτή κάνει ο Δ/ντής Πωλήσεων και Marketing της Ατλαντικής Ένωσης κ. Βασίλης Μπακούσης , τονίζοντας ότι «όλες οι Ασφαλιστικές εταιρίες υπέστησαν ζημιές από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που είχε σας αποτέλεσμα μικρές ή μεγάλες ζημιές. Λόγω του γεγονότος αυτού, οι εταιρείες για να καλύψουν τις ζημιές τους και να καλύψουν τα απαιτούμενα κριτήρια του Δείκτη Φερεγγυότητας τον οποίο έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος, έπρεπε να προβούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Μπακούσης: «Η εταιρία μας δεν χρειάστηκε να προβεί σε αύξηση του Μετοχικού της κεφαλαίου, δεδομένου ότι λόγω των κατά πολύ μεγαλυτέρων ιδίων κεφαλαίων τα οποία διαθέτει, είμαστε από τις ελάχιστες εταιρείες που υπερκαλύπτουμε και τα αυστηρότερα κριτήρια του Δείκτη Φερεγγυότητας που είναι προγραμματισμένος να εφαρμοστεί από 1/1/2013 (SOLVENCY II)».

Επίσης ο κ. Μπακούσης, υπογραμμίζει «η κάλυψη της ζημιάς λόγω συμμετοχής στο PSI οφείλεται στη σωστή και συνετή διαχείριση της Διοίκησης της εταιρείας, τα σωστά τιμολογημένα προϊόντα, ως επίσης και στο δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας, το οποίο προσπαθεί μέσα στο δύσκολο περιβάλλον να διατηρήσουμε τη θέση μας στην Αγορά».

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *