Αυξήθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 16.893 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2017, έναντι 16.445 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.
Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.161 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 288 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 83 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 205 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε σε 6,9% στο δ’ τρίμηνο του 2017, έναντι 8,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 10.146 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ‘ τριμήνου έναντι 9.504 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται στο 60,1%, έναντι 57,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων αυτών οφείλεται αφενός στην αύξηση των τιμών των ομόλογων του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου στην αύξηση των καθαρών τοποθετήσεων σε τίτλους εξωτερικού. Αναλυτικότερα, το δ’ τρίμηνο του 2017 οι καθαρές τοποθετήσεις σε τίτλους εξωτερικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως κυβερνητικά ομόλογα χωρών της ζώνης του ευρώ.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.851 εκατ. ευρώ έναντι 2.743 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,9% έναντι 16,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων οφείλεται, εκτός από την αύξηση των τιμών, και σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων τόσο εσωτερικού (35 εκατ. ευρώ) όσο και εξωτερικού (21 εκατ. ευρώ).
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές αυξήθηκε σε 521 εκατ. ευρώ έναντι 496 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών των μετοχών εσωτερικού.
Οι συνολικές απαιτήσεις από αντασφαλιστές/αντασφαλιζόμενους υποχώρησαν σε 408 εκατ. ευρώ έναντι 420 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Τα δάνεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 139 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 33 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.034 εκατ. ευρώ.
Από την πλευρά του παθητικού, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 2.947 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2017. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 282 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12.215 εκατ. ευρώ. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 68,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής, μη συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προβλέψεων συντάξεων.
Δείτε αναλυτικά στοιχεία εδώΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *