Αυστηρή εποπτεία στις ασφαλιστικές Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών

Όρια και αυστηρή κρατική εποπτεία αποφάσισαν οι ασφαλιστές στην Ευρώπη για τις αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα που αφορούν ασφαλισμένους σε αφερέγγυες εταιρίες και σε εταιρίες με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών ή υποκαταστήματα.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε ενημερώνει την ασφαλιστική αγορά του κλάδου αυτοκινήτων και των καταναλωτών, για πρόσφατη ευρωπαϊκή εξέλιξη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Στο τέλος του περασμένου έτους οι εθνικοί οργανισμοί (Επικουρικά Κεφάλαια) των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των 3 κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), υπεύθυνοι για την αποζημίωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που προξένησαν άγνωστα ή ανασφάλιστα οχήματα αποφάσισαν, στις περιπτώσεις που αποζημιώνουν θύματα τροχαίων ατυχημάτων που προξένησαν οδηγοί ασφαλισμένοι σε εταιρίες πτωχευμένες ή αφερέγγυες να θέσουν όρια σ’ αυτήν την ευθύνη τους, εφόσον πρόκειται για εταιρίες που δραστηριοποιούνται με Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.) ή μέσω υποκαταστημάτων.
Με την συμφωνία αυτή τα Επικουρικά Κεφάλαια των κρατών μελών Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. δέχθηκαν ότι κάθε κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δραστηριοποιούνται εταιρίες με Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα θα είναι εν μέρει οικονομικά εκτεθειμένο στην περίπτωση που οι εν λόγω εταιρίες αποδειχθούν αφερέγγυες.
Ο κανόνας ότι το βάρος της εποπτείας και άρα των συνεπειών λόγω πλημμελούς άσκησης αυτής φέρει το κράτος καταγωγής κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης κάμπτεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τούτο, γιατί τα Επικουρικά Κεφάλαια δηλαδή οι ασφαλιστικές αγορές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων δραστηριοποιείται ασφαλιστική επιχείρηση με Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα θα μπορούν στο εξής να επανεισπράττουν από το Επικουρικό Κεφάλαιο του κράτους καταγωγής για τις ζημιές που έχουν πληρώσει για λογαριασμό των αφερέγγυων εταιριών ποσό που δεν θα ξεπερνά το 0,5% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων αστικής ευθύνης αυτοκινήτου στο κράτος αυτό.
Εννοείται ότι ο περιορισμός της ευθύνης μπορεί να έχει συνέπειες και για τους καταναλωτές θύματα τροχαίων ατυχημάτων που προξένησαν οι αφερέγγυες εταιρίες αυτής της κατηγορίας (δραστηριοποίηση με Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα).
Είναι αντιληπτό ότι το βάρος πέφτει στις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες οφείλουν, για ένα λόγο ακόμη να ασκούν με ιδιαίτερη προσοχή τον ενδεδειγμένο προληπτικό έλεγχο και να αποτρέπουν τη δημιουργία αφερέγγυων εταιριών εξασφαλίζοντας τόσο τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρίες του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων όσο και τους καταναλωτές.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *