Αυτή είναι η ασφαλιστική εταιρία που εμφανίζεται ως «φάντασμα»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιεύει το flashnews.gr σχετικά με την ασφαλιστική εταιρία Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και για την οποία έχει δημιουργηθεί πολύς ντόρος και από παρεμβάσεις των διαμεσολαβούντων , προκύπτουν τα παρακάτω:
Η GENERAL COMMODITIES TRADE LTD ( G.C.T. )είναι εταιρεία μεσιτών ασφαλίσεων, με έδρα την Σόφια Βουλγαρίας και υποκατάστημα στην Αθήνα, στην περιοχή Ζωγράφου και την Λεωφ. Παπάγου 25.
Η εν λόγω εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, έχει κανονικά Ελληνικό Α.Φ.Μ.και ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.
Ως μεσίτες ασφαλίσεων η G.C.T. έχει το δικαίωμα να συνεργάζεται με πολλές ασφαλιστικές εταιρίες, ελληνικές και αλλοδαπές καθώς και να εκδίδει πιστοποιητικά ασφάλισης (COVER NOTES), σύμφωνα με το δικαίωμα που έχει από το νόμο (άρθρο 58 του Κ.Ν. 3190/1955). Η συγκεκριμένη εταιρεία (G.C.T.) έχει σύμβαση συνεργασίας, σύμφωνα με δηλώσεις των ανθρώπων της, με την αλλοδαπή εταιρία, με έδρα την Βουλγαρία, LEVINS.
Η LEVINS είναι από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στη γειτονική μας χώρα, ιδρύθηκε το 1996 και από το 2006 έχει και την άδεια Αντασφαλίστριας εταιρίας.
Μία ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει σε χώρα της Ε.Ε. η του Ε.Ο.Χ. έχει το δικαίωμα να δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα της Ε.Ε. η του Ε.Ο.Χ. , με ελεύθερη παροχή υπηρειών (Ε.Π.Υ.), κάνοντας απλά κοινοποίηση μέσω της εποπτικής αρχής της χώρας της , στην εποπτική αρχή της χώρας που θέλει να δραστηριοποιηθεί με το καθεστώς της Ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και να συνεργάζεται με κάποιον ή κάποιους μεσίτες ασφαλίσεων, επιτρέποντας τους να εκδίδουν πιστοποιητικά ασφάλισης (COVER NOTES) για λογαρισμό της.
Η LEVINS είχε κοινοποιήσει με την παραπάνω διαδικασία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΑΣ την πρόθεσή της για την έναρξη εργασιών στη χώρα μας.
Η ΔΕΙΑ, ως όφειλε, είχε αναρτήσει στο site της ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΑΣ την εν λόγω εταιρία , ως λειτουργούσα, στη χώρα μας, άρα ότι μπορούσε μέσω κάποιου αντιπροσώπου της, να παρέχει ασφαλίσεις.
Η αναφορά του ονόματος της LEVINS στις λειτουργούσες εταιρίες στο site της ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΑΣ “κατέβηκε” στις 09/04/2013.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με κάποιον υπάλληλο της ΔΕΙΑ, μας είπαν πως μετά από κοινοποίηση κάποιου δικηγόρου, ο οποίος φερόταν ότι λειτουργούσε για λογαριασμό της LEVINS, και χωρίς διασταύρωση του σχετικού εγγράφου, που έχει αποστείλει αυτός ο δικηγόρος, με την ίδια την εταιρία, την LEVINS, κατέβηκε η αναφορά της εταιρίας από τις “λειτουργούσες” εταιρίες στην χώρα μας.

Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά γιατί:

α. η επιστολή του δικηγόρου είχε αποσταλλεί στις 11/02/2013 και η απόσυρση του ονόματος της εταιρίας έγινε στις 09/04/2013, δύο μήνες μετά !!! (αυτό γιατί έγινε έτσι, δεν μας απάντησε κανείς !!!)

β. Αφού στην ΔΕΙΑ είχε κοινοποιηθεί, όπως είχε κοινοποιηθεί, η πρόθεση της LEVINS ότι σταματούσε τις εργασίες στην Ελλάδα ή ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει εργασίες στη χώρα μας, γιατί αυτή (ΔΕΙΑ) δεν εξέδωσε κάποια σχετική ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να προφυλάξει τους καταναλωτές αλλά και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αφού γνώριζε ότι κάποια μεσιτική εταιρία και συγκεκριμένα η G.C.T., έκδιδε για λογαριασμό της LEVINS πιστοποιητικά ασφάλισης αυτοκινήτων ;

γ. Γιατί η LEVIS, όπως ισχυρίζεται ο δικηγόρος με τις σχετικές επιστολές (γιατί απέστειλε δύο επιστολές με διαφορετικά ονόματα ως διευθύνοντα συμβούλους και με μετάφραση από την Γερμανική(!!!) γλώσσα στα Ελληνικά για μία Βουλγάρικη (!!!) εταιρία), δεν ανακοίνωσε την πρόθεσή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως έχει πράξει τελευταία άλλη αλλοδαπή εταιρία, που λειτουργούσε στην Ελλάδα ;

Σίγουρα τα ερωτηματικά είναι πολλά.

Όμως σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι της G.C.T. υποστηρίζουν ότι όλα τα έγγραφα που έχουν στα χέρια τους και στη διάθεση της ΔΕΙΑ, είναι νόμιμα και αποδεικνύουν τα αντίθετα από αυτά που υποστηρίζουν διάφοροι.
Πηγή: www.flashnews.gr

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *