Αυτοί είναι οι δείκτες φερεγγυότητας (SCR) των Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών για το 2020

Δείτε όλους τους δείκτες φερεγγυότητας (SCR) για το 2020 των ασφαλιστικών εταιριών, εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος,όπως ανακοινώθηκαν και αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες τους στα πλαίσια σχετικής κανονιστικής υποχρέωσης από το Solvency II

Allianz Ελλάδος : Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) για το 2020 147% από 141% το 2019

ΑΧΑ Ασφαλιστική :  Δείκτης Φερεγγυότητας   189% το 2020 από 167% το 2019

Alpha Life: Δείκτης φερεγγυότητας (SCR)  219% το 2020 έναντι 278% το 2019

CNP Ζωής : Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR το 2020 ανήλθε σε 161% 

Eurolife FFH ΑΕΑΖ: Δείκτης Φερεγγυότητας  (SCR) το 2020  στο 169%  από 160% το 2019

Eurolife FFH ΑΕΓΑ: Δείκτης Φερεγγυότητας ( SCR)  το 2020 στο 138% από  142% το 2010

Generali Hellas : Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ) στο 150 %  το 2020  από 156,9%  το 2019

Groupama Ασφαλιστική : Δείκτης φερεγγυότητας (SCR) προ διανομής μερίσματος στο 183,3% για το 2020, αυξημένος κατά 13,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 (169,5%) 

Ergo Ασφαλιστική : Δείκτης Φερεγγυότητας  159,1% το 2020 από  158,1 το 2019

Interlife Ασφαλιστική : Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) στο 178% για το 2020

Interasco : Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR)  στο 130,8% για το 2020 

Μινέττα Ασφαλιστική: Δείκτης Φερεγγυότητας  (SCR) στο 159,3%  το 2020 από  122,3% το 2019.

Ευρώπη Ασφαλιστική: Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) στο 218,00% για το 2020 

Ιnteramerican Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.: Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 133% με τη χρήση του μεταβατικού μέτρου της υποενότητας κινδύνου μετοχών (equity transitional) καθώς και της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment), ενώ χωρίς την χρήση τους ο δείκτης φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε σε 129%

Ιnteramerican Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών Μονοπρόσωπη Α.Ε.:  Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 249% για τη χρήση 2020 με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment) (2019: 187%).Xωρίς την χρήση της προσαρμογής ο δείκτης φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε σε 247% (2019 186%).  

Interamerican  Βοηθείας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων : Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 170% για τη χρήση του 2020 (2019: 131%).

METLIFE ΑΕΑΖ: O δείκτης φερεγγυότητας (SCR) για το 2020 είναι 312% από 344% το 2019 

ΝΝ hellas: O δείκτης φερεγγυότητας (SCR) για το 2020 διαμορφώθηκε σε 250%

NP Ασφαλιστική: O δείκτης φερεγγυότητας (SCR) στο 289,2% το 2020 από 252,3% το 2019

Ατλαντική Ένωση : O δείκτης φερεγγυότητας (SCR) στο 275,42% το 2020 

Δύναμις Ασφαλιστική: Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε το 2020 στο 160,21%, χωρίς την χρήση μεταβατικών μέτρων.

Εθνική Ασφαλιστική: Ο δείκτης  Φερεγγυότητας της Εταιρίας με χρήση των μεταβατικών μέτρων παρουσίασε μείωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 172%.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Δείκτης Φερεγγυότητας ( SCR) στο  174,61% το 2020 από  164,03% το 2019 

Ιντερσαλόνικα Α.Ε.Γ.Α. : Δείκτης Φερεγγυότητας ( SCR) στο 193,64% το 2020 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ: Δείκτης Φερεγγυότητας ( SCR)  392,87%  το 2020 

Συνεταιριστική Ασφαλιστική: Ο δείκτης φερεγγυότητας (SCR)  το 2020 διαμορφώθηκε σε 187,22% χωρίς την χρήση μεταβατικών μέτρων.

Υδρόγειος Ασφαλιστική:  Ο δείκτης φερεγγυότητας (SCR)  το 2020 ανέρχεται σε 170,3% μετά την απόφαση του Δ.Σ για την διανομή μερίσματος ενώ χωρίς την διανομή μερίσματος θα ανερχόταν σε 175,7% 

Ορίζων Ασφαλιστική :  Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR  διαμορφώνεται σε 211,78%  για το 2020 

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α : Με την έγκριση διανομής μερίσματος και τη χρήση μεταβατικών μέτρων, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCR Ratio) κυμαίνεται στο 221%Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *