Αυτοκίνητα: Μειώθηκαν οι αποζημιώσεις, τα τροχαία, και οι νεκροί, αυξήθηκαν οι κλοπές

Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους δραστηριοποίησης της Ελληνική ασφαλιστική αγοράς όπου συμμετέχουν 31 (2010: 33)επιχειρήσεις με παραγωγή 1,84 (2010: 1,96) δισ. € (με συμμετοχή 37% στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων) και καταβολές αποζημιώσεων 830 εκατ. € το 2011 (σχεδόν 1 δισ. € το 2010).
Η μεγαλύτερη, σε όγκο ασφαλίστρων, κάλυψη των αυτοκινήτων είναι η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Oι σημαντικότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της συγκεκριμένης κάλυψης, σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων έτους 2011, η κατηγορία επιβατικά-ταξί αποτελεί το 71,7% του πλήθους οχημάτων, τα ασφάλιστρα που της vαναλογούν αντιστοιχούν στο 80,5% του συνόλου των ασφαλίστρων και οι δηλωθείσες αποζημιώσεις αποτιμώνται στο 80,6%n του συνόλου των αποζημιώσεων του κλάδου.
Τα τροχαία ατυχήματα στα οποία περιλαμβάνονταν νεκροί και τραυματίες μειώθηκαν το 2011 έναντι του 2010 κι έφθασαν τις 13,7 χιλιάδες. Επίσης, οι νεκροί μειώθηκαν από 1.265 το 2010 σε 1.093 το 2011 ενώ οι τραυματίες (βαριά και ελαφρά) μειώθηκαν αρκετά. Οι κυριότερες αιτίες θανατηφόρων ατυχημάτων αποτελούν οι συγκρούσεις, οι εκτροπές και οι παρασύρσεις πεζών.
Σχετικά με τις κλοπές τροχοφόρων , η Ελληνική Αστυνομία πληροφορεί ότι τελέστηκαν πάνω από 32 χιλιάδες κλοπές και περίπου 670 απόπειρες. Από τα παραπάνω περιστατικά, περίπου 11 χιλιάδες εξιχνιάστηκαν. Ο αριθμός των κλοπών είναι αυξημένος σε σχέση με το 2010, το ίδιο όμως ισχύει και για τις εξιχνιάσεις.
Στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, ο κλάδος αυτοκινήτου είναι επίσης πολύ σημαντικός. Κατείχε μερίδιο αγοράς 29% επί των ασφαλίσεων κατά Ζημιών ενώ η παραγωγή του αυξήθηκε κατά 1,5% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το 2010 και έφτασε τα 123,6 δισ. €.

Τα στοιχεία αφορούν ένα σύνολο 4.900.332 ασφαλισμένων οχημάτων για το 2011,υπολογισμένων στατιστικά με βάση τις ημέρες ασφάλισης κάθε συμβολαίου ξεχωριστά, μεn αναγωγή στις 365 ημέρες του έτους. Το παραπάνω πλήθος οχημάτων προέρχεται από τις αναλυτικές δηλώσεις των 29 ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της ΕΑΕΕ οι οποίες κατείχαν το 90% της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων το 2011.
Να σημειωθεί ότι δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω σύνολο τα οχήματα του Δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των Σωμάτων Ασφαλείας ) γιατί εξαιρούνται εκ του Νόμου της υποχρεωτικής ασφάλισης και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ που καλύπτονται από αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς.
Όπως διευκρινίζεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, από τις 32 χιλιάδες κλοπές τροχοφόρων συνολικά για το 2011, οι 13 χιλιάδες (40%) αφορούσαν σε κλοπές μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων και 11,5 χιλιάδες (36%) σε κλοπές Ι.Χ. αυτοκινήτων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό των περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν επί των περιστατικών που τελέστηκαν, κυμαίνεται μεταξύ 35% – 43% τα τελευταία 5 χρόνια.

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *