Αυτοσχέδιοι Αγώνες Ταχύτητας – Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ, που έκρινε ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26 της ΥΑ Κ4-585/78, όπως αναφέρονται στους συνημμένους Γενικούς Όρους, άρθρο 8. Το δε άρθρο 25 στην παρ. 2 αναφέρει ότι αποκλείονται της ασφαλίσεως ζημιές που προξενούνται, από τη συμμετοχή του ασφαλιζόμενου οχήματος σε επιδείξεις, εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή μη αγώνες, ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) εκτός αν ειδικώς έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των ανωτέρω περιπτώσεων.

Με την κρίση αυτή, όμως το Μονομελές Εφετείο Καλαμάτας, παραβίασε τις ερμηνευτικές διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, επί του ουσιώδους ζητήματος, αν με την ασφαλιστική σύμβαση καλύπτεται ή όχι ο ασφαλιστικός κίνδυνος από συμμετοχή του ασφαλιζομένου οχήματος σε ανεπίσημους αγώνες, το οποίο αμφισβήτησαν παραδεκτά οι εναγόμενοι – εφεσίβλητοι προβάλλοντας θέμα ερμηνείας της συμβάσεως κατ’ άρθρα 361, 173 και 200 ΑΚ, βάσει της συμβατικής ισχύος της Κ4/585/1978 ΑΥΕ και του περιεχομένου των άρθρων 6 και 8 του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Ειδικότερα ενώ στο προσκομιζόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ρητώς αναφέρεται ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26 της ΥΑ Κ4-585/78, όπως αναφέρονται στους συνημμένους Γενικούς Όρους, άρθρο 8″, ωστόσο, δεν παραθέτει στην απόφασή του το περιεχόμενο του άρθρου αυτού 8 των συνημμένων Γενικών Όρων, από το οποίο προκύπτει η ανάγκη εφαρμογής των διατάξεων αυτών, παραλείπει δε να προσφύγει σε ερμηνεία της δήλωσης βουλήσεως των συμβληθέντων αναζητώντας την αληθινή βούλησή τους χωρίς προσήλωση στις λέξεις και να ερμηνεύσει τη σύμβαση όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού λάβει υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, σύμφωνα με τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

Contra Νομολογία

Επικουρικό κεφάλαιο δεν ευθύνεται για ατυχήματα που προκαλούνται  κατά την διάρκεια αγώνων ταχύτητας – κόντρες

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν.489/1976, αν το αυτοκίνητο πρόκειται να εκτεθεί σε ειδικούς κινδύνους αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει και αυτούς, εκδιδομένου ειδικού πιστοποιητικού ασφάλισης. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ιδίως στην περίπτωση που το αυτοκίνητο πρόκειται να μετέχει σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, ως αγώνες ή διαγωνισμοί ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας (ειδική κάλυψη). Οι διατάξεις του νόμου 489/76 αφορούν και ρυθμίζουν την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης στα χερσαία αυτοκίνητα και δεν ρυθμίζουν ζητήματα ειδικών καλύψεων ειδικού κινδύνου από συμμετοχή οχημάτων σε αγώνες ταχύτητας.

Η ευθύνη του επικουρικού κεφαλαίου εκ του άρθρ.19 παρ. 1 εδ. β’ του ν. 489/1976 αφορά σε αυτοκίνητα, τα οποία έχουν καλυφθεί με ασφάλιση γενικής κάλυψης και όχι της ειδικής κάλυψης ειδικών κινδύνων από συμμετοχή σε αγώνες ή διαγωνισμούς ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας.

Απορρίπτεται εν προκειμένω η σχετική ένσταση του Επικουρικού Κεφαλαίου περί μη ευθύνης του, αφού αποδείχθηκε ότι το ατύχημα έλαβε χώρα μετά το πέρας αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας (κόντρες) μεταξύ μοτοσικλετών, όταν οι ανυπαίτιοι επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα αναχωρούσαν από τον χώρο. ΑΠ 767/2015, ΕΣυγκΔ 2016/375.

Διαβάστε περισσότερα  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *