Αυτός είναι ο επίσημος κανονισμός για το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν ( PEPP)

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/1238 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (PEPP) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Σύμφωνα με αυτόν, το προϊόν  θα φέρει κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προσφέρεται από ευρύ φάσμα παρόχων (ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρίες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού).

Επιπλέον,  θα μπορεί, κατ’αρχήν τουλάχιστον να μεταφερθεί και σε άλλο κράτος μέλος, καθώς οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν σε αυτό ακόμα και αν αλλάξουν τόπο διαμονής.

O Κανονισμός τίθεται σε ισχύ είκοσι μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης, δηλαδή στις 14 Αυγούστου. Από την ημερομηνία  αυτή αρχίζει η περίοδος του ενός έτους εντός της οποίας (δηλαδή μέχρι τις 14 Αυγούστου 2020) η EIOPA θα διαμορφώσει τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό μέτρα επιπέδου ΙΙ (τεχνικά πρότυπα).

Με την παρέλευση 12 μηνών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πραοαναφερομένων τεχνικών προτύπων της EIOPA, ο Κανονισμός θα εφαρμόζεται πλέον στα κράτη μέλη χωρίς την ανάγκη περαιτέρω εφαρμοστικών εθνικών μέτρων.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά στα ελληνικά τον κανονισμό Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *