Αύξηση ενεργητικού και τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα για τις ασφαλιστικές εταιρίες το Α 6μηνο του 2020

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2020 αναφορικά με τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιριών  και την  εξέλιξη  των βασικών μεγεθών του ισολογισμού τους  αναφέρονται τα παρακάτω: 

Οπως προκύπτει από  στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο α΄ εξάμηνο του 2020 το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε στα 19,08 δισεκ. ευρώ, έναντι 18,9 δισεκ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια

 Όσον αφορά τη διάρθρωση του ενεργητικού, οι τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα παραμένουν διαχρονικά η κύρια κατηγορία επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

 Έτσι, τον Ιούνιο του 2020, οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα αποτέλεσαν το 46,9% του συνόλου του ενεργητικού φτάνοντας τα 8,96 δισεκ. ευρώ, έναντι 46,9% και 8,85 δισεκ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2019. 

Δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία του ενεργητικού αποτελούν τα στοιχεία έναντι συμβολαίων τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι (δηλαδή ασφαλιστικά συμβόλαια οι αποδόσεις των οποίων συνδέονται με επενδύσεις ή συνδυάζονται με δείκτες). 

Στο α΄ εξάμηνο του 2020, η κατηγορία αυτή του ενεργητικού ανήλθε σε 2,76 δισεκ. ευρώ έναντι 2,73 δισεκ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους και αποτέλεσε το 14,5% του συνόλου του ενεργητικού (Δεκέμβριος 2019: 14,5%). 

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο σύνολο του κλάδου το α΄ εξάμηνο του 2020 ανήλθε στα 2,02 δισεκ. ευρώ, μειωμένη κατά 3,73% έναντι αυτής το α΄ εξάμηνο του 2019 (2,1 δισεκ. ευρώ). Αντίστοιχα, μείωση κατά 8,03% παρουσίασαν και οι ακαθάριστες αποζημιώσεις κατά το α΄ εξάμηνο του έτους που έφτασαν τα 1,03 δισεκ. ευρώ έναντι 1,12 δισεκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Στο τέλος του Ιουνίου του 2020, η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) 29 του κλάδου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 1,89 δισεκ. ευρώ (Δεκέμβριος 2019: 1,9 δισεκ. ευρώ), ενώ τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,32 δισεκ. ευρώ (Δεκέμβριος 2019: 3,4 δισεκ. ευρώ). 

Την ίδια χρονική στιγμή, η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) 30 για 29 SCR (Solvency Capital Requirement) για τον κλάδο υπολογίστηκε σε 0,69 δισεκ. ευρώ (ομοίως το Δεκέμβριο του 2019), ενώ τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,17 δισεκ. ευρώ (Δεκέμβριος 2019: 3,26 δισεκ. ευρώ)Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *