Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων 22% και κερδών προ φόρων 33% για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική το 2021

Σύμφωνα με την  Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2021 της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική  τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας το 2021, κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), διαμορφώνονται σε 2.430 χιλ. € και σε 1.775 χιλ. € μετά από φόρους, έναντι 1.823 χιλ. € και 1.300 χιλ. € αντίστοιχα του 2020.

Η εταιρεία παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της. Τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 10.567 χιλ. € αυξημένα κατά 15,63% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για τη χρήση του 2021 ανήλθε στα 12.249 χιλ. € αυξημένη κατά 22,05% σε σχέση με τη χρήση του 2020 που ανήλθε στα 10.036 χιλ. €. Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη παραγωγή των κλάδων Ιατρικών Δαπανών (145,45%), Πυρός και Λοιπών Υλικών Ζημιών (22,88%), Γενικής Αστικής Ευθύνης, Πιστώσεων/Εγγυήσεων (45,51%) και Βοήθειας (30,22%). Παράλληλα υπήρξε μείωση της παραγωγής στον κλάδο Προστασίας Εισοδήματος (-24,55%), ενώ στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων η παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε πολύ μικρή μείωση της τάξεως του -0,18%

Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε αύξηση στο πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για το έτος 2021 της τάξεως του 11,59% σε σύγκριση με το έτος 2020. 

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το έτος 2021 την είχαν οι κλάδοι Πυρός και Λοιπών Υλικών Ζημιών και Aστικής Eυθύνης Aυτοκινήτων με ποσοστό 52,22% και 13,63% αντίστοιχα. 

Tα κέρδη προ φόρου της Εταιρείας για το έτος 2021 αυξήθηκαν κατά 33,30% σε σχέση με το έτος 2020.

To Απαιτούμενο Κεφάλαιο Φερεγγυότητας και την 31/12/2021 ανέρχεται στο 195,95% 

Διαβάστε αναλυτικά την  Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2021 

Κεντρική φωτογραφία:  O Πρόεδρος και CEO της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική Νικόλαος Μακρόπουλος Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *