Αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης από κλιματικές καταστροφές ζητούν EIOPA και η ΕΚΤ

Μόνο το ένα τέταρτο των απωλειών στην Ευρωπαϊκή Ενωση  από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα είναι επί του παρόντος ασφαλισμένες. 

Αυτό το κενό αναμένεται να διευρυνθεί όσο αυξάνεται ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής και εγκυμονεί κινδύνους για την οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αυτό επισημαίνουν η EIOPA και η ΕΚΤ για την προώθηση της ασφάλισης από κλιματικές καταστροφές

Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσαν ένα κοινό κείμενο συζήτησης σχετικά με το πώς να ασφαλιστούν καλύτερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, όπως πλημμύρες ή πυρκαγιές. Οι επιλογές πολιτικής που ορίζονται κείμενο στοχεύουν στην ενίσχυση της υιοθέτησης και της αποτελεσματικότητας της ασφάλισης για κλιματικές καταστροφές, ενώ παράλληλα δημιουργούν κίνητρα για προσαρμογή και μείωση των κλιματικών κινδύνων.

«Πρέπει να αυξήσουμε την απορρόφηση της ασφάλισης για κλιματικές καταστροφές για να περιορίσουμε τον αυξανόμενο αντίκτυπο των φυσικών καταστροφών στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος. «Ωστόσο, για να μειώσουμε τις απώλειες καταρχάς, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μια ομαλή και ταχεία πράσινη μετάβαση θα συμπληρώνεται από αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή».

Η Πρόεδρος της EIOPA, Petra Hielkema, πρόσθεσε: «Η ασφάλιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των επιχειρήσεων και των ανθρώπων από τις απώλειες από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, παρέχοντας γρήγορα τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανοικοδόμηση. Για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά την κοινωνία μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανησυχία του αυξανόμενου κενού ασφαλιστικής προστασίας προτείνοντας και βρίσκοντας κατάλληλες λύσεις».

Επί του παρόντος, μόνο το ένα τέταρτο περίπου όλων των απωλειών από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλισμένο. Σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό είναι κάτω από 5%. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι πολλοί άνθρωποι υποτιμούν το κόστος των ζημιών που σχετίζονται με το κλίμα. Μερικοί επίσης αποφεύγουν την ασφάλιση, προτιμώντας να βασίζονται στην κρατική υποστήριξη. Καθώς οι φυσικές καταστροφές γίνονται πιο συχνές και πιο σοβαρές, το κόστος ασφάλισης αναμένεται να αυξηθεί. Ορισμένοι ασφαλιστές μπορεί να μειώσουν την κάλυψη κινδύνου ή να σταματήσουν να παρέχουν ορισμένους τύπους ασφάλισης καταστροφών, γεγονός που θα διεύρυνε περαιτέρω το ασφαλιστικό κενό.

Η έλλειψη ασφάλισης για την κλιματική καταστροφή μπορεί να επηρεάσει την οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εάν οι ζημίες δεν καλύπτονται από ασφάλιση, η ταχύτητα με την οποία τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους μειώνεται, επιβραδύνοντας την οικονομική ανάκαμψη. Οι μόνιμες διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε διαρροές από τη μια επιχείρηση στην άλλη και να επηρεάσουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να αποπληρώσουν δάνεια, αυξάνοντας έτσι την έκθεση των τραπεζών στον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον, η οικονομική θέση των κυβερνήσεων μπορεί να αποδυναμωθεί εάν χρειαστεί να παράσχουν ανακούφιση για την κάλυψη των ανασφάλιστων ζημιών.

Για την προώθηση της ασφαλιστικής κάλυψης, η EIOPA και η ΕΚΤ προτείνουν οι ασφαλιστές να σχεδιάσουν τις πολιτικές τους ώστε να ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μειώσουν τον κίνδυνο, για παράδειγμα χορηγώντας εκπτώσεις για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού ή προσαρμογής. Για τη στήριξη της συνολικής προσφοράς ασφάλισης, η χρήση ομολόγων καταστροφής θα μπορούσε να αυξηθεί για να μετακυλιστεί μέρος του κινδύνου στους επενδυτές της κεφαλαιαγοράς. Στο ίδιο πνεύμα, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και backstops για να καλύψουν εν μέρει το κόστος που ενδέχεται να επιβαρυνθούν οι ασφαλιστές σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών. Για να προστατευθούν και να διασφαλίσουν ότι τα δημόσια κονδύλια χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να παρέχουν ισχυρά κίνητρα για τη μείωση των κινδύνων. Τέλος, τα ασφαλιστικά συστήματα σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να συμπληρωθούν από ένα δημόσιο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ που διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι στις ευρωπαϊκές χώρες για ανασυγκρότηση μετά από σπάνιες, μεγάλης κλίμακας καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα.

Το κοινό κείμενο συζήτησης αποτελεί μέρος της ατζέντας βιώσιμης χρηματοδότησης της EIOPA και του έργου της για τη βελτίωση της συνολικής κατανόησης του κινδύνου που σχετίζεται με το κλίμα. Το έγγραφο στοχεύει να ενθαρρύνει τη συζήτηση σχετικά με το πώς να αντιμετωπιστεί το κενό προστασίας της κλιματικής ασφάλισης.

Η EIOPA και η ΕΚΤ θα συλλέξουν σχόλια σχετικά με τις επιλογές πολιτικής και θα τις συζητήσουν επίσης σε ένα εργαστήριο με τις ρυθμιστικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, ασφαλιστές και ακαδημαϊκούς στις 22 Μαΐου 2023.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *