Γερμανικό ενδιαφέρον για την Αγροτική Ασφαλιστική ;


Αναζωπυρώνονται τα σενάρια που θέλουν αυξημένο το ενδιαφέρον του Γερμανικού ασφαλιστικού ομίλου της ERGO για την αγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, που περιήλθε στον Όμιλο της Πειραιώς μετά την εξαγορά της ΑΤΕ Bank .
Ο όμιλος της ΕRGO , σύμφωνα με αυτά τα σενάρια, ενδιαφέρεται να ενισχύσει διευρύνει την θέση του στην Ελλάδα κάτι που μπορεί να επιτύχει και μέσα από μια τέτοια εξαγορά.
Σύμφωνα τώρα με την αγορά και με δεδομένη την οικονομική κρίση και του μειωμένου ενδιαφέροντος για εξαγορές στην Ελλάδα η λύση της ΕRGO Ασφαλιστικής είναι και η επικρατέστερη.
Η Τράπεζα Πειραιώς που έχει πλέον εκδηλωμένη την απόφαση της να μην διατηρήσει χαρτοφυλάκια θυγατρικών εταιριών ασφαλιστικών από τις τράπεζες που έχει εξαγοράσει, έχει ήδη συνεργασία με την ΕRGO Ασφαλιστική και αυτό θα διευκόλυνε αρκετά ως προς το τίμημα της εξαγοράς.
Συγκεκριμένα η Πειραιώς έχει αποκλειστική συνεργασία με την ERGO μέσω των τραπεζοασφαλίσεων ( Bancassurance ) στις γενικές ασφαλίσεις . Ενώ στις ασφαλίσεις Ζωής συνεργάζεται με τον Ομιλο της ΙΝG.
Έτσι μία συμφωνία εξαγοράς της ΑΤΕ Ασφαλιστικής από την ΕRGO θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον πέρα από το τίμημα , η ΑΤΕ ασφαλιστική έχει ανακεφαλαιοποιηθεί από την Πειραιώς κατά 172 εκ. ευρώ , σε συνεργασία στο τομέα των τραπεζοασφαλίσεων και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ανάπτυξης του Ομίλου.
Πάντως και από πλευράς του Γερμανικού Ομίλου φαίνεται να υπάρχουν βλέψεις για ισχυροποίηση της παρουσίας του στην Ελλάδα και ευρύτερα στην περιοχή , καθώς στην ΕRGO της Ελλάδος και την ΕRGO της Τουρκίας είναι επικεφαλής ο Έλληνας CEO Θ. Κοκκάλας

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *