Γιατί η ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ζήτησε να τοποθετηθεί εκκαθαριστής. Ανακοίνωση της Εταιρίας

Η ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής «ΑΙΓΑΙΟΝ») τον Νοέμβριο του 2015 αποφάσισε να διακόψει τις εργασίες της και να προχωρήσει σε εκούσια εκκαθάριση, έχοντας πάντοτε ως πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνεργατών της και την εκπλήρωση στο ακέραιο όλων των ασφαλιστικών της υποχρεώσεων.
Επί δυόμισι έτη που η ΑΙΓΑΙΟΝ εκτελεί με επιτυχία της διαδικασία της εκούσιας εκκαθάρισης, με την επίβλεψη και έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει καταβάλει αποζημιώσεις ύψους περίπου 15εκ Ευρώ, καθώς, μεταξύ άλλων, έχουν πληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού (ΣΑΠ), καθώς και αρκετές άλλες ασφαλιστικές απαιτήσεις.
Σήμερα η ΑΙΓΑΙΟΝ έχει σε εκκρεμότητα περίπου 400 εκκρεμείς φακέλους του Κλάδου Αυτοκινήτου, αναμένοντας δικαστικές αποφάσεις, καθώς και πέντε ζημιές του Κλάδου Ναυτασφαλίσεων, μια εκ των οποίων εντάσσεται στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης.
Η αιτία για την οποία η ΑΙΓΑΙΟΝ αναγκάστηκε να ακολουθήσει την παραπάνω πορεία ήταν διότι κατά το έτος 2012 ένα ασφαλισμένο από αυτήν δεξαμενόπλοιο (το «ΑΛΦΑ 1») προσέκρουσε σε ναυάγιο στο λιμάνι της Ελευσίνας το οποίο, βάσει του Νόμου, έπρεπε να έχει ανελκυσθεί από τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας.
Το πλοίο βυθίστηκε με συνέπεια την απώλεια της ζωής του πλοιάρχου του και την πρόκληση ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχής στης Ελευσίνας.
Το έργο της απορρύπανσης ανέλαβε αρχικά η εταιρεία OSRA, η οποία είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη από τις αρχές αντιρρυπαντική εταιρεία, και η οποία άμεσα προέβη σε εργασίες προσωρινής στεγανοποίησης των καλυμμάτων και σωληνώσεων των δεξαμενών του φορτίου του πλοίου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διαρροή των πετρελαϊκών ρύπων στη θάλασσα, ενώ τοποθέτησε και πλωτά φράγματα γύρω από το ναυάγιο για να περιορίσει την έκταση της ρύπανσης.
Μετά από μερικές ημέρες η ΑΙΓΑΙΟΝ ενημερώθηκε με έκπληξη από την πλοιοκτήτρια του δεξαμενόπλοιου ότι η εταιρεία OSRA είχε λάβει εντολή να τερματίσει τις εργασίες της αντιρρύπανσης και να αναλάβει αυτές η εταιρεία «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.» (εφεξής «ΤΠΠ»), που δεν είχε λάβει καμία ανάθεση ή έγκριση για την εκτέλεση του έργου από την ΑΙΓΑΙΟΝ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, σε παρόμοια περιστατικά πρόκλησης μικρότερης έκτασης ρύπανσης, η ΑΙΓΑΙΟΝ είχε αντιμετωπίσει το ίδιο θέμα, δηλαδή το έργο της απορρύπανσης να έχει ανατεθεί αρχικά σε άλλη εταιρεία και ξαφνικά, υπό μυστηριώδεις συνθήκες, οι εργασίες τους να διακόπτονται για να αναλάβει η ΤΠΠ. Μάλιστα, σε κάποια άλλα περιστατικά οι Λιμενικές Αρχές είχαν δώσει απευθείας εντολή στην ΤΠΠ να αναλάβει το έργο απορρύπανσης, χωρίς να έχουν προσκληθεί σχετικά άλλες εταιρείες που εκτελούν ίδιες εργασίες, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται κάθε έννοια ανταγωνισμού, τόσο αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιρρύπανσης όσο και με το κόστος αυτών.
Αποτέλεσμα της ανάθεσης των εργασιών αντιρρύπανσης του ΑΛΦΑ 1 στην ΤΠΠ ήταν αφενός η ρύπανση να λάβει πολύ μεγαλύτερη έκταση από την αρχικώς αναμενόμενη και αφετέρου να διογκωθεί το κόστος των εργασιών. Συγκεκριμένα, η ΤΠΠ ήγειρε αξίωση για αμοιβές ύψους 15εκ Ευρώ κατά προσέγγιση, ποσό το οποίο αμφισβήτησαν οι πραγματογνώμονες της πλοιοκτήτριας και της ΑΙΓΑΙΟΝ, καθώς επίσης και ο εξειδικευμένος σε περιπτώσεις εκτεταμένης ρύπανσης διεθνής οργανισμός ITOPF (που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο, που είναι γνωστό ως «το Διεθνές Κεφάλαιο» ή «IOPCF»), οποίος ενέκρινε αρχικά ως εύλογη για την ΤΠΠ μία αμοιβή μικρότερη των 4 εκ Ευρώ.
Η ΤΠΠ κατέθεσε αγωγή κατά της ΑΙΓΑΙΟΝ, της πλοιοκτήτριας του πλοίου καθώς και του Διεθνούς Κεφαλαίου, επιδιώκοντας βασικά να εισπράξει την αποζημίωσή της μόνον από το Διεθνές Ταμείο, ενώ επί της ουσίας δεν απέδωσε ευθύνες στην ΑΙΓΑΙΟΝ για την καταβολή της αποζημίωσης.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αιτία για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση της ΑΙΓΑΙΟΝ για καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης είναι διότι βάσει της Διεθνούς Σύμβασης 1992 για την Αστική Ευθύνη Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (γνωστή ως «CLC») όταν το πλοίο μεταφέρει «βαρύ» πετρέλαιο κάτω των 2.000 τόνων, δεν υπάρχει ευθεία αξίωση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την κάλυψη της ζημίας, με αποτέλεσμα όλες οι αξιώσεις που σχετίζονται με τη ρύπανση να καλύπτονται από το Διεθνές Κεφάλαιο. Εν προκειμένω, το δεξαμενόπλοιο ΑΛΦΑ 1 μετέφερε περίπου 1.800 τόνους βαρύ πετρέλαιο, οπότε δεν θα έπρεπε να τεθεί κανένα ζήτημα ευθύνης της ΑΙΓΑΙΟΝ για την καταβολή αποζημίωσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πλοιοκτήτρια του δεξαμενόπλοιου είχε παραβεί εγγυητικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης και συνεπώς η ΑΙΓΑΙΟΝ δεν είχε υποχρέωση αποζημίωσης.
Παραδόξως, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά αποφάσισε στον πρώτο βαθμό ότι η ΑΙΓΑΙΟΝ είναι υπεύθυνη εν προκειμένω έναντι της ΤΠΠ και επιδίκασε, σχεδόν χωρίς καμία ουσιαστική μείωση στα τιμολόγια της ΤΠΠ, το μεγαλύτερο μέρος του διεκδικούμενου ποσού των 15εκ ευρώ, αγνοώντας τις εμπεριστατωμένες γνωματεύσεις όλων των εμπειρογνωμόνων που κατέθεσαν στο Δικαστήριο, βάσει των οποίων η εύλογη αποζημίωση που δικαιούταν η ΤΠΠ ήταν μικρότερη από 4 εκ. Ευρώ.
Σε βάρος της παραπάνω απόφασης ασκήθηκαν εφέσεις από την ΑΙΓΑΙΟΝ και την πλοιοκτήτρια του δεξαμενόπλοιου, οι οποίες συζητήθηκαν τον Μάρτιο του 2017.
Εν τω μεταξύ, ενώ το Διεθνές Κεφάλαιο ενώ αρχικά είχε εκφράσει την άποψη ότι η ΤΠΠ έπρεπε να αποζημιωθεί με ένα ποσό μικρότερο των 4 εκ Ευρώ, λίγο πριν την εκδίκαση της παραπάνω έφεσης, υπό μυστηριώδες συνθήκες έκανε στροφή 180 μοιρών και αποζημίωσε την ΤΠΠ με το υπέρογκο ποσό των 12 εκ. Ευρώ, χωρίς ουδέποτε να δικαιολογήσει τη μεταστροφή στη στάση του. Έκτοτε δε, συμπορεύτηκε με την ΤΠΠ σε κοινό δικαστικό αγώνα κατά της πλοιοκτήτριας και της ΑΙΓΑΙΟΝ, ενώ στις αρχές Ιανουαρίου 2017 η ΤΠΠ και το Διεθνές Κεφάλαιο έφτασαν στο σημείο να προσημειώσουν ολόκληρη την ακίνητη περιουσία της ΑΙΓΑΙΟΝ, χωρίς να έχουν σχετικό δικαίωμα από τον Νόμο και μάλιστα χωρίς καν να ειδοποιήσουν την ΑΙΓΑΙΟΝ. Τελικά, η ΑΙΓΑΙΟΝ κατάφερε μετά από αρκετούς μήνες (και ενώ αναγκάστηκε να δαπανήσει σημαντικά ποσά για γνωμοδοτήσεις Καθηγητών Πανεπιστημίου, δικηγορικές αμοιβές και έξοδα) να ελευθερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσία της, έχοντας κερδίσει τρεις διαδοχικές δίκες με αντιδίκους το Διεθνές Κεφάλαιο και την ΤΠΠ.
Παρά τα παραπάνω γεγονότα, η «λυσσαλέα» επίθεση του Διεθνούς Κεφαλαίου και της ΤΠΠ κατά της ΑΙΓΑΙΟΝ συνεχίζεται, καθώς έχουν απειλήσει τη Διοίκηση της ΑΙΓΑΙΟΝ με μηνύσεις επειδή τόλμησε να διαθέσει ένα ακίνητό της προκειμένου με το εισπραχθέν τίμημα να αποζημιώσει ασφαλισμένους. Ενόψει αυτού, η ΑΙΓΑΙΟΝ ζήτησε από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως Εποπτική Αρχή, αν δύναται, να προστατεύσει την ΑΙΓΑΙΟΝ και τους ασφαλισμένους της από την παραπάνω επίθεση, η οποία αναμένεται να ενταθεί σε περίπτωση που η ΑΙΓΑΙΟΝ δεν δικαιωθεί από το Εφετείο Πειραιά στην παραπάνω έφεση που άσκησε, επί της οποίας αναμένεται σύντομα να εκδοθεί απόφαση.
Δυστυχώς, η Εποπτική Αρχή, επικαλούμενη τις νέες ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου για τις ασφαλιστικές εταιρείες, μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να λάβει θέση, παρά μόνο αν στην εταιρεία τοποθετηθεί εκκαθαριστής.
Ενόψει των παραπάνω, η Διοίκηση και οι Μέτοχοι της εταιρείας, παρά το γεγονός ότι πιστεύουν ακράδαντα ότι η ΑΙΓΑΙΟΝ δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει καμία αποζημίωση σε σχέση με τη ρύπανση που προκάλεσε το ΑΛΦΑ 1, αξιολογώντας ότι η επικείμενη απόφαση του Εφετείου Πειραιά είναι απρόβλεπτη (ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι τόσο στη δική μας αντιδικία, όσο και σε άλλες αντιδικίες της ΤΠΠ με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκδόθηκαν αποφάσεις των Δικαστηρίων του Πειραιά που προκάλεσαν την έκπληξη των νομικών κύκλων) και ενδέχεται να επικυρώσει αυτή του Πρωτοδικείου, εκτίμησαν ότι ο κίνδυνος στον οποίο θα εκτεθεί η εταιρεία και τα δικαιώματα των 400 περίπου ασφαλισμένων και παθόντων είναι πολύ μεγάλος και ενόψει αυτού κατέθεσαν αίτηση στην Εποπτική Αρχή για τον διορισμό εκκαθαριστή στην ΑΙΓΑΙΟΝ.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι Μέτοχοι της ΑΙΓΑΙΟΝ, σε περίπτωση που το Εφετείο Πειραιά απορρίψει την έφεση της εταιρείας, θα ζητήσουν από τον εκκαθαριστή της εταιρείας να ασκήσει αναίρεση στον Άρειο Πάγο και στη συνέχεια να απευθυνθεί και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, καθώς διαθέτουν γνωμάτευση κορυφαίου Βρετανού νομομαθούς που ειδικεύεται σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι βάσει της ορθής ερμηνείας της Διεθνούς Σύμβασης CLC, στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΑΙΓΑΙΟΝ δεν φέρει καμία ευθύνη για να αποζημιώσει την ΤΠΠ ή το Διεθνές Κεφάλαιο.
Σημειωτέον, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ναυτιλίας και οποιαδήποτε απόφαση θα δημιουργήσει δεδικασμένο για ανάλογα περιστατικά ανά τον κόσμο, οπότε η ΑΙΓΑΙΟΝ εύλογα ανέμενε ότι οι Δικαστές του Πειραιά θα αντιμετώπιζαν τη συγκεκριμένη υπόθεση με τη δέουσα προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, σε περίπτωση που η απόφαση του Εφετείου Πειραιά δεν δικαιώσει την ΑΙΓΑΙΟΝ, οι Μέτοχοι της ΑΙΓΑΙΟΝ θα ζητήσουν να εξαντληθεί κάθε πιθανό ένδικο μέσο για την ακύρωσή της.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Εποπτική Αρχή, τους συνεργάτες και τους συνεργαζόμενους δικηγόρους της ΑΙΓΑΙΟΝ για την υποστήριξή τους και την συνδρομή τους για την ομαλή έκβαση της εκκαθάρισης της εταιρείας μας, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα, να πληρωθούν, στο μέτρο του δυνατού, όλες οι εκκρεμείς απαιτήσεις κατά της ΑΙΓΑΙΟΝ.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *