Γιατί η ασφάλιση είναι μοναδική και προσφέρει μοναδικά οφέλη για τους καταναλωτές;

Η ασφάλιση είναι μια μοναδική οικονομική υπηρεσία, χωρίς την οποία απλά δεν μπορεί να λειτουργήσουν πολλές πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών και οικονομιών. Και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, η ασφαλιστική βιομηχανία απαιτεί μια προσαρμοσμένη κανονιστική προσέγγιση που να αντανακλά το επιχειρηματικό μοντέλο της.

Μια νέα δημοσίευση από την Insurance Europe προτρέπει στη χάραξη πολιτικών με τα ειδικά χαρακτηριστικά του κλάδου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη  στις ρυθμίσεις για την ασφάλιση .

«Γιατί η ασφάλεια είναι μοναδική – και προσφέρει μοναδικά οφέλη για τους καταναλωτές» ορίζει τέσσερις βασικούς άξονες:

Όπως υποστηρίζει η Insurance Europe, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, ο ασφαλιστικός κλάδος απαιτεί μια προσαρμοσμένη κανονιστική προσέγγιση που να αντικατοπτρίζει το επιχειρηματικό του μοντέλο. Παροτρύνει λοιπόν, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κατά τη διαμόρφωση των κανονισμών για τα ασφαλιστικά προϊόντα να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της βιομηχανίας. Ειδικότερα, ορίζει τα παρακάτω βασικά σημεία:

  • Ελευθερία στην εκτίμηση του κινδύνου- Τα τυποποιημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή η εισαγωγή υποχρεωτικών συστημάτων μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος και τη διαθεσιμότητα των συμβολαίων. Οι ασφαλιστές πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσουν προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών τους, να ταιριάζουν στα προφίλ κινδύνου τους και να πληρούν τις νομικές και φορολογικές εθνικές απαιτήσεις.
  • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εποπτείας – Το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι ασφαλιστές έχουν συνήθως σταθερή, προκαταβολική και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και χαμηλή έκθεση σε κινδύνους ρευστότητας και μεταβλητότητας της αγοράς.
  • Κανονιστικές ρυθμίσεις που αντικατοπτρίζουν την αποκλειστική κατανομή και τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών – Τα ασφαλιστικά προϊόντα διανέμονται εντελώς διαφορετικά από τα επενδυτικά προϊόντα. Οι κανονισμοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτό το γεγονός ώστε να μη μειωθούν τα σημεία πώλησης και οι επιλογές για τους καταναλωτές.
  • Ευελιξία στην παρουσίαση των προϊόντων και  του κόστους με ολοκληρωμένο τρόπο – Ο κανονισμός της ΕΕ για τα PRIIPs που αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα δεν καταγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων και κατά συνέπεια παρερμηνεύει ορισμένες πληροφορίες που είναι σημαντικές για τους μικροεπενδυτές.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *