Για ποιους ασφαλιστές ζητά στοιχεία η ΔΕΙΑ για έλεγχο

Στις αιτιάσεις των εκπροσώπων των διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση για την επιστολή της εποπτικής αρχής ΔΕΙΑ προς τις εταιρίες να παράσχουν στοιχεία για τις εκκρεμείς συναλλαγές τους με τους συνεργάτες τους, η ΔΕΙΑ απάντησε με σχετική επιστολή της .
Σύμφωνα με αυτή ο επικεφαλής της εποπτικής αρχής κ Ζάρκος αναφέρει :
«Αναφερόμενοι στη συνάντηση με τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, την Πέμπτη 11/4/2013, και συγκεκριμένα σχετικά με το θέμα των στοιχείων που ζητεί η ΔΕΙΑ από εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις για οφειλές ανείσπρακτων από το δίκτυό τους ασφαλίστρων, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Τα στοιχεία αφορούν σε συγκεκριμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγγράφως καταγγέλλουν στη ΔΕΙΑ για παραβατική συμπεριφορά.

Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και να δοθεί στους καταγγελλόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές η ευκαιρία να ασκήσουν το δικαίωμά τους προηγούμενης ακρόασης, είναι απαραίτητες συγκεκριμένες πρόσθετες πληροφορίες, που αξιοποιούνται στο πλαίσιο των κατά νόμον εποπτικών και δη κυρωτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 55 του Καταστατικού της, άρθρο 3 παρ. 1 περ. (β) εδ. β και περ.(ζ) του ν. 3229/2004, άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3867/2010). Η ενέργεια αυτή είναι απολύτως σύμφωνη με το σκεπτικό της παρ. 6 σημείο (β) της Απόφασης υπ’ αριθμ. 10/2013 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».
Σχολιάζοντας την επιστολή αυτή η κλαδική ιστοσελίδα των ασφαλιστών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (insurance-eea.gr) αναφέρει:
«Επειδή πράγματι δεν κατανοούμε το αναφερόμενο θέμα της “προηγούμενης ακρόασης” διατυπώνουμε τα εξής απλά ερωτήματα: τι θα συμβεί δηλαδή, θα ακυρωθούν οι καταγγελίες για τις οποίες δεν θα στοιχειοθετηθεί η βασιμότητά τους από την Τράπεζα της Ελλάδος; Με ποιά κριτήρια και με ποιά διαδικασία; Θα κληθούν οι ήδη καταγγελμένοι διαμεσολαβητές να εκφέρουν την άποψή τους και θα συνηγορήσει η Τράπεζα της Ελλάδος στην “αποκατάστασή τους” αν δεν αποδειχθει η “βασιμότητα των καταγγελιών”; Θα επιβληθούν κυρώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες που τυχόν προχώρησαν σε τέτοιες καταγγελίες;

Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνουμε, αλλά είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε κάθε εξήγηση και να δημοσιεύσουμε κάθε άποψη. Θεωρούμε επίσης, ότι ο χώρος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης δεν θα είχε οποιαδήποτε αντίρρηση να συμβάλλει στη κατεύθυνση της δημιουργίας πλαισίου διαδικασιών ελέγχου, ως προς τις καταγγελίες των συμβάσεων διαμεσολάβησης, σε όλο τους το φάσμα (λόγοι καταγγελίας, δικαιώματα, υποχρεώσεις των μερών κ.λπ.).»

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *