Γ. Βελιώτης: «Η συμπληρωματικότητα δημοσίου-ιδιωτικού τομέα λύση διεξόδου στην ασφάλιση υγείας»


Κατηγορηματική ήταν η τοποθέτηση του Γιώργου Βελιώτη, γενικού διευθυντή ασφαλίσεων ζωής και υγείας της INTERAMERICAN, για την αναγκαιότητα συμπληρωματικής σχέσης μεταξύ δημοσίου συστήματος και ιδιωτικού τομέα στην ασφαλιστική κάλυψη υγείας, κατά το πρόσφατο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας (13-15 Δεκεμβρίου).

Κατά την ομιλία του στην κορυφαία συνεδριακή εκδήλωση για την υγεία στη χώρα μας, την οποία υποστήριξε χορηγικά η INTERAMERICAN, ο κ. Βελιώτης ανέλυσε τη σημερινή πραγματικότητα στον χώρο της υγείας και τα περιθώρια συνεργασίας κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση του καθορισμού συγκεκριμένων ορίων ευθύνης για κάθε τομέα. Ο ομιλητής, με δεδομένη την εμπειρία της οργάνωσης αλλά και την ευθύνη διαχείρισης του μοναδικού στην Ελλάδα ολοκληρωμένου ιδιωτικού συστήματος υγείας, του Medisystem της INTERAMERICAN, υπογράμμισε ότι μία τέτοια συνεργασία συμπληρωματικής κάλυψης θα έδινε τη δυνατότητα και στους δύο τομείς να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι υφιστάμενοι πόροι, επισημαίνοντας ότι έως πρόσφατα το 90% των ιδιωτικών δαπανών βάρυνε τους ίδιους τους ασθενείς (out of pocket expenditure), ενώ σήμερα οι πολίτες πληρώνουν δύο φορές για τις ίδιες υπηρεσίες.

Όπως τόνισε ο γενικός διευθυντής ζωής και υγείας της INTERAMERICAN, χρειάζεται μία εστιασμένη προσέγγιση σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, που θα πρέπει να περιλαμβάνει την ιδιωτική ασφάλιση ως συμπληρωματική της κοινωνικής, τη διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου και των αποζημιώσεων και την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Απαραίτητες, ωστόσο, προϋποθέσεις για την επιτυχία της σύμπραξης είναι να έχουν και οι δύο πλευρές κοινή αντίληψη των θεμάτων, κοινό όραμα και κοινούς στόχους, να είναι η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων ανοικτή, καθαρή και σαφής, να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές και πνεύμα καλής συνεργασίας, να είναι και οι δύο πλευρές αφοσιωμένες στην επίτευξη των στόχων και να έχουν δέσμευση για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμη, να δοθούν οι κατάλληλες αρμοδιότητες στους φορείς ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν αποφάσεις για τη συνεργασία, να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο και ρεαλιστικό επιχειρησιακό πλάνο και, τέλος, η μέτρηση των αποτελεσμάτων να είναι win-win.

Τα επόμενα απαραίτητα βήματα, κατέληξε ο κ. Βελιώτης, είναι ο διάλογος μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η σταθεροποίηση του ΕΟΠΥΥ, η απελευθέρωση του ιδιωτικού τομέα υγείας και η εστίαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *