Γ. Κώτσαλος κομβικός ρόλος του ΙΤ για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στο ετήσιο CIO Forum, που οργάνωσε πριν λίγες ημέρες η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), η τοποθέτηση του κ. Γιώργου Κώτσαλου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου INTERAMERICAN.
Με αφορμή τη θεματική αναφορά του συνεδρίου («Big Data Revolution»), ο κ. Κώτσαλος ανέπτυξε τον αναβαθμισμένο ρόλο των διευθυντών μηχανογράφησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τη δυναμική της συνεισφοράς του τομέα ΙΤ και της τεχνολογίας ευρύτερα στη λειτουργική και εμπορική ταυτότητά τους, που συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους.

«Κλειδί», κατά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της INTERAMERICAN, αποτελούν οι εφαρμογές ΙΤ που εξασφαλίζουν αμεσότητα και διαφάνεια στη σχέση με τον πελάτη μέσω της απλοποίησης και τυποποίησης της διαχείρισης της σχέσης, καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών. Ο κ. Κώτσαλος συνέδεσε αυτές τις εξελίξεις με τον έλεγχο του κόστους και του αναλαμβανόμενου από την επιχείρηση κινδύνου και χαρακτήρισε στρατηγικό, πλέον, τον ρόλο του CIO σε μια εταιρεία, αναφέροντας ως παράδειγμα ανάδειξης του ΙΤ και του CIO την INTERAMERICAN, που στον τομέα αυτόν έχει αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα. Εύλογα, όπως παρατήρησε, κάτι τέτοιο προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα οργάνωσης, ανθρώπινους πόρους και εκπαίδευση. «Ο CIO είναι ο CEO του μέλλοντος με καθοριστική συμβολή στην εταιρική διακυβέρνηση», επισήμανε εμφαντικά ο κ. Κώτσαλος.

Σημειώνεται ότι ο Ξενοφών Λιαπάκης, Γενικός Διευθυντής Μηχανογράφησης της INTERAMERICAN, εξελέγη πρόσφατα πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ. Η εταιρεία στον σχεδιασμό της προβλέπει επενδύσεις ανάπτυξης συγχρόνων τεχνολογικών εφαρμογών έως το 2015 της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ. Ήδη, έχει επενδυθεί περίπου το μισό του ποσού αυτού.

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *