Δαπάνες σε ασφαλιστικές εταιρίες και ταμεία στο «φακέλωμα» των φορολογούμενων

Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία είναι στην λίστα αυτών που θα πρέπει να δώσουν στοιχεία για τις δαπάνες πελατών τους οι πρώτες και ασφαλισμένων οι δεύτερες.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων στην ΓΓΠΣ θα πρέπει να στείλουν αναλυτικές λίστες για δαπάνες πελατών τους οι παρακάτω φορείς και εταιρίες , προκειμένου να γίνουν φορολογικές διασταυρώσεις σε σχέση με τα εισοδήματα των φορολογούμενων.
Συγκεκριμένα :
-ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Θα πρέπει να υποβάλλουν αναλυτικά τα ασφάλιστρα που έχει καταβάλει κάθε φορολογούμενος για κάθε είδους καλύψεις (ζωής, υγείας, αυτοκινήτων κλπ)

-ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Υποχρεώνονται να αποστείλουν στη ΓΓΠΣ τα αναλυτικά ποσά που κατέβαλαν οι γονείς για δίδακτρα και πρόσθετες δραστηριότητες. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 20 Νοεμβρίου 2012.

-ιδιωτικές κλινικές και νοσηλευτήρια. Θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικά τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι για τη νοσηλεία τους.

-εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να υποβάλουν στο υπουργείο Οικονομικών αναλυτικά στοιχεία με τις δαπάνες των πελατών τους.

-ασφαλιστικά ταμεία. Υποχρεώνονται να υποβάλλουν αναλυτικές καταστάσεις με τις εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι τους (πλην των μισθωτών εφόσον δεν έχουν καταβάλει εισφορές για προαιρετική ασφάλιση).

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *